Eşe Ait Gayrimenkullere Haciz Gelir mi?

Borçlu evliyse, yaptığı borçlar veya gelen hacizler sadece borçluyu ilgilendirir. Eşine ait mallara haciz uygulanmaz.

Eşe Ait Gayrimenkullere Haciz Gelir mi?

Ancak eşlerden biri diğerine icra takiplerinde kefil olmuşsa onun da mal varlığına ve varsa maaşına 4'te 1 oranında haciz konulabilir.

Yani kişisel borç olarak kabul edilen vergi borcu da kişiseldir ve tarafları etkilemez.

Babaya Gelen Haciz Çocukları Etkiler mi?

Baba hayattaysa borçlarından dolayı çocuklarına haciz uygulanamaz. Ancak baba ile çocuk bankaca bilinen ikamet adresinde birlikte oturuyorlarsa, banka bu adresteki eşyaları haczedebilir.

Çocuğun fatura ile kendine ait eşyaları ispat edip haciz tutanağına kayıt ettirmesi durumunda bu eşyalar haczedilemez.

Ancak baba vefat etmişse çocukları da mirasçıları olduğu için, borç da miras olarak kalır ve banka mirasçılardan doğrudan borcu talep edebilir.

Borçlunun lüks olarak tanımlanan varlıkları haczedilebilir. Bunlar araba, ev (kısmi olarak), televizyon, arazi, saat, sanat eserleri, tablo, takı, telif hakları gibi…

Haczedilemeyecek Mallar Nelerdir?

Herhangi bir hacizle karşı karşıya kalındığında ölünceye kadar bakma alacaklısının bakma alacağı, manevi tazminat alacağı, devredilmesi mümkün olmayan intifa hakları, oturma hakkı, önalım hakkı, aile yurdu veya konutu, anne babanın çocuk malları üzerindeki hakları, haczedilemez.

Bunun yanında kamu malları, özel kanunlardaki hükümler nedeniyle emekli, borçlu sigortalı veya hak sahiplerinin onayı olmadan ödenek, gelir ve aylıklarına, borçlunun şahsi ve meslek için gerekli olan eşyalarına, pek lüzumlu ev eşyalarına, çiftçinin geçimi için gerekli eşya ve edavatına, borçlunun geçimi için gerekli hayvanlara, borçlunun yiyecek ve yakacaklarına, ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan aylıklara, yardım sandığı ve derneğince bağlanan aylıklara, vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için ödenen tazminata, şehit yetimlerine ve askerlik malullerine verilen harp malullüğü zammı ile tekel beyiyelerine, borçlunun haline münasip evine, harcırah kanununa göre yapılan ödemelere, 6183 Sayılı Kanunun 70 inci maddesinin son bendine göre 2022 sayılı kanun uyarınca bağlanan aylıklara haciz gelemez.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021, 03:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER