banner53

Elden Ödenen Kira Nasıl İspatlanır?

Gerek kiracı gerekse mal sahibi kira sözleşmesinin bel kemiği olan kira bedelinin ödenmesi, tahsili ve ispatı konularında sorunlar yaşamaktadır. Bu konu ile ve pek çok konu ile ilgili olarak ilgili İcra İflas Kanununda açık düzenleme mevcuttur.

Elden Ödenen Kira Nasıl İspatlanır?

Kiracıda olabilirsiniz mal sahibide. Kiranızı düzenli yatırıyor veya tahsil ediyor da olabilirsiniz.

Ancak ödeme konusu ile ilgili olarak taraflar arasında uyuşmazlık çıktığında hedef İcra İflas Kanununun 269.maddesidir.

Buna göre kiracı olduğunuzu farzedelim;

kira bedelini ödersiniz ancak mal sahibiniz ödemediniz diyebilir, kirayı ödersiniz ve ödediğinize dair bir belge alırsınız, kirayı ödersiniz ancak ödediğinize ilişkin bir belge almazsınız veya kirayı banka mal sahibinizin banka hesabına yatırırsınız.

Mal sahibi ve kiracı arasında kira bedeli konusunda bir uyuşmazlık çıkar ve durum icra veya mahkeme aşamasına taşınırsa hakimlik sizin iyi niyetinize inansa dahi mecburen kanunu uygulayıp kanunda yazılı ispat araçlarını arayacaktır.

İcra İflas Kanunu Madde 269:

"Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeğe mecburdur."

Kanun maddesi açık siz kiranızı eksiksiz yatırmış olabilirsiniz ancak mal sahibinizden kanun maddesinde sayılı belgeleri kira karşılığı almamış olabilirsiniz veyahut kiracınız "kira bedelini elden ödedim" şeklinde beyanda bulunabilir. Aslında kanun maddesi iki durumda da kanımca ortayı bulmuş durumdadır.

Yani kanun maddesindeki belgeler olmadığı takdirde kiranız ödenmemiş sayılır.

Kiracılar ve mal sahipleri açısından önemli bir konu. Bence bikkat etmek gerekli.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER