Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2021'e ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri için kira artışında en yüksek oran da belli oldu. İşte Ekim 2021 kira zam oranı...

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu!

Eylül Ayı Enflasyon Oranları Açıklandı

TÜİK verilerine göre,  TÜFE 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

TÜFE'nin 12 Aylık Ortalaması Yüzde 16,42 Oldu

Eylül ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 16,42 arttı.

Ekim ayında kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 16,42 olacak.

Kira Artışında Üst Sınır TÜFE

Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır.

Asıl kira artış oranı ise ev sahibi ve kiracının anlaşmasına göre (TÜFE 12 aylık ortalamayı geçmemek şartı ile) belirlenir. 

Borçlar Kanunu kapsamında kira sözleşmesi yenilemesinde yapılabilecek en yüksek yasal zam oranıdır.

Artış yapılacak tarih olarak kira sözleşmesinin bittiği veya anlaşmalı olarak kira artışının yapılacağı tarih seçilmelidir. 

KİRA ARTIŞI:

Kira 1.000 lira olsun. Buna göre;

Zam oranı: yüzde 16,42

Zam bedeli: 164 lira

Zamlı kira bedeli: 1.164 lira

Kira Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar

Kira sözleşmesinde tapu bilgileri ve konutun özellikleri detaylı olarak belirtilmeli

 Kira sözleşmesine konu taşınmazın tapu bilgileri, açık adresi ve taşınmazın kiralanmasında önem arz eden hususlar mevcut ise bunlar kira sözleşmesi kapsamında belirtilmelidir.

İleride taraflar arasında bu özelliklere ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu olur ise; ispat kolaylığı sağlayacaktır.

Kira bedeli ile ödeme zamanı açık ve net olmalı

Kira sözleşmesi kapsamında ödenecek bedelin hangi periyotlarda, hangi zaman aralığında ödeneceği gibi ödemenin yapılacak olduğu banka hesap bilgilerinin açıkça düzenlenmiş olması ileride bu tarz konularda uyuşmazlık ile karşılaşılmasının önüne geçecektir.

Depotizo bedeli belirlenmeli ve bu bedelin nasıl muhafaza edileceği belirtilmeli

Eğer sözleşme kapsamında bir depozito söz konusu ise bedeli, nasıl muhafaza edileceği gibi detaylar muhakkak açıkça belirtilmelidir.

Konutta mevcut demirbaşların listesi hazırlanmalı

Kiralanan taşınmaz kapsamında bulunan demirbaşlar ve bunların ne durumda oldukları listelenmelidir.

Aksi takdirde söz konusu demirbaşlar nezdinde meydana gelecek zararların talep edilmesi sürecinde ispat güçlüğü ile karşılaşılabilir.

Aidat ve diğer giderlerin kim tarafından karşılanacağı kararlaştırılmalı

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.

Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer tarafa vermek zorundadır. 

Kanun kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası, ev sahibi tarafından karşılanmalıdır.

Fakat Bunun dışında kalan aidat, elektirik, su gibi bedellerin nasıl ve kim tarafından karşılanacağının sözleşmede belirtilmesi faydalı olacaktır.

Sözleşme kapsamında kefil aranıyor ise ilgili şekil şartları dikkate alınmalı

Mevzuatımız kapsamında kefil sürecinin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi için birçok şekil şartı ön görülmüş olup; kefilin kendi el yazısı ile bu beyanının yazılması şart koşulmuştur.

Kira sözleşmesi kapsamında kefil şartı aranıyor ise bu kapsamda gerekli şekil şartlarına uyulduğunun teyit edilmesi faydalı olacaktır.

Alt kiraya izin verilip verilmeyeceği düzenlenmeli

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.

Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur.

Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

Eğer kira ilişkisi kapsamında bir alt kira öngörülmekte ise bu hususun kira sözleşmesinde muhakkak belirtilmesi gerekmektedir.

Kiracı tarafından tadilat gerçekleştirilecek ise kapsamı belirtilmeli

Kira sözleşmesine konu taşınmaz kapsamında bir tadilat gerçekleştirilecek ise özellikle bu tadilat karşılığında kira bedeli üzerinden bir indirim söz konusu ise bu hususun kira sözleşmesinde belirtilmesini tavsiye ederiz.

Kira artış oranı belirlenmeli

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksi on iki aylık ortalama oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.

Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Kira sözleşmesinin süresi

Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.

Kira sözleşmesi süresinin sona ermesi ile birlikte tarafların sözleşmeyi feshetmemeleri durumunda kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenmiş kabul edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021, 10:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER