Deprem Sigortası Hangi Hasarları Karşılar?

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından ülke gündemi depreme kilitlendi. Kaçınılmaz olan depreme karşı alınacak önlemlerden biri de kuşkusuz deprem sigortası, diğer adıyla DASK. Peki DASK hangi hasarları karşılıyor?

Deprem Sigortası Hangi Hasarları Karşılar?

Takvim'de yer alan habere göre zornlu deprem sigortası, deprem ve deprem merkezli nedenlerle (yangın, tsunami vb) konutta meydana gelecek zararları karşılıyor.

Konutunuzun değeri Zorunlu Deprem Sigortası'nın (ZDS) verdiği teminatın üzerinde ise kalan kısım için DASK yaptırmak koşulu ile özel şirketlerden de sigorta yaptırabilirsiniz.

PRİMLER EN FAZLA 355 LİRA

Primler metrekare birim maliyetine göre bin 20 lira ile 355 lira arasında değişiklik gösteriyor. Bu yıl için en yüksek sigorta teminatı 215 bin lira. Ayrıca ZDS'de yüzde 2 muafiyet yer alıyor. Yani, oluşan hasarın yüzde 2'sine kadar olan tutarı sigorta ödemiyor, üzerini karşılıyor.

İŞ YERLERİ İÇİN İZLENECEK YOL

-- İşyerlerinde deprem acil durum planı, tahliye planı ve toplanma alanı planı gibi çalışmalar yapılmalı.

-- Çalışanların her türlü tehlike ve afete karşı eğitilmeleri zorunlu.

-- İşyerinde bu konuları koordine edecek destek elemanları da bulundurulmalı. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde her 50 kişi için 1 kişi yeterli olurken, çok tehlikeli işyerlerinde 30 kişi için 1 kişinin görevlendirilmesi gerekiyor.

-- Risk analizlerinin yaptırılması, bu belgelerin teftiş sırasında gösterilmesi şart..

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-- İşyerinde bulunan makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

-- Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

-- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

YORUM EKLE