Değerli Konut Vergisinde Önemli Değişiklik

Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5 milyon lira ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan 'Değerli Konut Vergisi' alınması öngörülüyor.

Değerli Konut Vergisinde Önemli Değişiklik

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. 

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5 milyon lira ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan 'Değerli Konut Vergisi' alınması öngörülüyor.

2021'DE BAŞLIYOR

Lüks konut vergisi 2021'de yürülüğe alınacak. Verginin ilk taksiti Şubat 2021'de, ikinci taksiti ise Ağustos 2021'de ödenecek.

 Geçtiğimiz Şubat ayında gündeme gelen ve yönetmelikler sebebiyle ertelenen lüks konut vergisini, emlak vergisi değeri 5 milyon liranınüzerinde birden fazla konutu olanlar ödeyecek. 

VERGİ ORANLARI

Lüks konut vergisi ayrıntılarına göre; 

-- 5-7,5 milyon liraya kadar binde 3, 

-- 7,5-10 milyon lira arasına binde 6,

-- 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirildi. 

HİSSESİ OLADNA VERGİ ÖDEYECEK

Lüks bir konutta hissesi olanlar da vergiye tabi tutuluyor. Yürürlükteki yasanın 46. maddesinde ‘mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılıyor. 

KİMLER MUAF?

-- Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar gelir durumuna bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındı.

-- Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutup diğerlerini beyan edecek.

-- Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

-- Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki ya da intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

-- Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni yapılan mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) değerli konut vergisi ödemeyecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 19:12
YORUM EKLE