Değerli Konut Vergisi Beyannamesinde Son Günler!

2021 yılı için 5.227.000 lirayı aşan değerdeki taşınmazlar için beyanname verme süreci 22 Şubat'ta sona eriyor.

Değerli Konut Vergisi Beyannamesinde Son Günler!

1 Ocak'ta başlayan 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi ise 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi ise 1 Ağustos 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. 

Kimler Değerli Konut Vergisi Ödeyecek?

Mesken nitelikli taşınmazın değerli konut vergisini taşınmazın maliki öder. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde intifa hakkı bulunuyorsa vergi, intifa hakkın sahip kişi tarafından ödenir.

Mesken nitelikli taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödemekle sorumludur. 

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen yükümlüdürler. 

Kimler Değerli Konut Vergisi Ödemeyecek?

-- Genel ve özel bütçeli dairelerin,

-- Belediyelerin

-- Üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın maliki ve intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır. 

-- Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar,

-- Birden fazla taşınmazı olmakla birlikte hiç bir taşınmazı o yıl içinde belirlenmiş sınırı (2021 için 5.227.000) geçmeyenler,

-- Birden fazla taşınmazı bulunanların, değeri konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır. 

-- Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikteki taşınmazlar,

-- Elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikteki taşınmazlar,

-- Merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara ait mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır.

-- Esas faaliyet konusu bina inşaası olanların; Yeni inşa edilmiş olmak, Henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş olmak Kiraya verilmemiş ya da başka surette kullanılmak

şartlarını taşıyan, işletmelerine kayıtlı mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanıyor.

Ne Kadar Vergi Ödenecek?

Verginin matrahı, bina vergi değerinin anılan kanunun 42. Maddesinde yer alan tutarı aşan kısmıdır.  Buna göre Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

-- 5.227.000 lira ile (7.841.000) lira arasında olanlar (bu tutar dahil) (5.227.000) lirayı aşan kısmı için (Binde 3)

-- 10.455.000) liraya kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 lirası için 7.842 lira, fazlası için (Binde 6)

-- 10.455.000) liradan fazla olanlar 10.455.000 lirası için 23.526 lira, fazlası için (Binde 10) oranında vergilendiriliyor.

Beyannameler Nereye Verilecek?

Değerli konut vergisi mükellefleri beyannamelerini 2021 yılı için Şubat ayının 20. (hafta sonuna geldiği için 2021 yılında 22.) günü akşamına kadar verebilecek.

Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi:

-- Başka gelirleri sebebiyle Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi beyannamesi veriliyorsa beyannamenin verildiği Vergi Dairesi, 

-- Böyle bir vergi dairesi yoksa, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesi

-- Birden fazla mesken için herhangi bir vergi dairesine verilebiliyor.

Değerli konut vergisiyla ilgili mükelleflerin beyan ettiği hususların teyidi vergi daireleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan gerçekleşiyor.

Muafiyetten yararlanma şartlarını taşımadığı durumunda muafiyetten yararlanan mükellefler ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen yaşanan değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle beraber ödenecek.

Emlak Kulisi

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 10:22
YORUM EKLE