Dar Gelirli Ailelere Devlet Destekli Konut Müjdesi!

İklimden toplumsal yapıya kadar pek çok alanı ilgilendiren Türkiye Mekânsal Strateji Planı tamamlanmak üzere. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan planın bu sene içinde tamamlanması bekleniyor.

Dar Gelirli Ailelere Devlet Destekli Konut Müjdesi!

İş dünyasıyla paylaşılan taslak plana göre, afet yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşların yönetim şeması yeniden değerlendirilecek.

AFAD ve bakanlıkların katılacağı çalışma ile bu şemanın 2025’e kadar yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

İller bazında doğal ve insan kaynaklı afetler, riskler ve etki alanlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacak.

Yapılacak planlarda konut projelerine yönelik de maddeler yer aldı. Buna göre; devlet desteğiyle üretilen kar amaçlı konut projelerinin belli bir yüzdesinin düşük ve orta gelir grubuna ayrılması öngörülecek.

Bölgelere göre değişen ihtiyaçlar dahilinde eğitim konusunda göçmenler, tarımla ilgilenen ailelerin çocukları göz önünde bulundurulacak.

 İç ve dış göç hareketlerinin belli kentlerde yığılmasının önlenebilmesi için, ülke içinde göç veren yerlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, göç alan yerleşim yerlerine yönelik ulusal göç yönetim planlarının hazırlanması sağlanacak.

Göç alan yerleşimlerde konut piyasasına ilişkin etkiler izlenecek. Göç alan yerleşimlerde ortaya çıkan barınma ihtiyacı giderilecek.

TÜBİTAK ve İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, göçe ilişkin stratejilerin geliştirilmesi, hareketliliğin sebebinin tespit edilmesi sağlanacak.

Tarihi çevrelerdeki yeniyapılaşmaların, tarihi yapıların yapısal bütünlüğü gözetilmeksizin yapılması ile bu yapıların depreme karşı zayıflatılması sorunları ele alınacak.

Bu kapsamda tarihi bölgelerin yeniden güçlü hale getirilmesi sağlanacak. Tarihi çevrelerin ani ve yoğun yağışlara karşı güçlendirilmelerini sağlamak için kentsel altyapının iyileştirilmesi, özgün su emen yol kaplamalarının kullanımın desteklenmesi sağlanacak.

Nüfus hareketleri, ekonomik işlevin değişmesi gibi nedenlerle çöküntü alanlarına dönüşen veya dönüşme tehlikesi bulunan tarihi alanlarla ilgili politika oluşturularak, kültürel mirasın korunması sağlanacak. Kongre turizmi, sağlık turizmi gibi turizm türlerinin su kullanımı ve enerji tüketimini ele alan ihtiyaç programları hazırlanacak.

Kaynak: Milliyet

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER