Bekara ve Öğrenciye Ev Vermem Demek Suç!

Ev kiralamak üzere internete veya camlara asılan ilanlara şöyle bir göz gezdirdiğinizde zaman zaman çeşitli kiracı tiplerine ev verilmeyeceğini gösteren yazılarla karşılaşmışsınızdır. İşte bu yazılar, aslında kanunen hiçbir şekilde geçerlilik taşımıyor. Şikayet ettiğinizde de ev sahipleri ve emlakçılar cezaya çarptırılabiliyor.

Bekara ve Öğrenciye Ev Vermem Demek Suç!

Kiracıda Ayrımcılık Yapmak Kanunen Yasak

20 Nisan 2016'da TBMM'de kabul edilen bu tasarı, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu" ismiyle ve 6701 kanun numarasıyla yürürlüğe girmişti. Kanunun amacı şu şekilde tanımlanmıştı:

"Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasların düzenlenmesidir."

"Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir."

"Bu Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır."

Ayrımcılık yasağının beşinci maddesinin üçüncü fıkrasında kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren o ifade:

"Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve bunlar tarafından yetkilendirilenler, taşınır ve taşınmazları kamuya açık bir şekilde sunarken bu malları edinmek veya kiralamak isteyenler ile bunlar hakkında bilgi almak isteyenler aleyhine, bunların kiralanması, kira akdinin şartlarının belirlenmesi, kira akdinin yenilenmesi veya sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin hiçbirinde ayrımcılık yapamaz."

Ev Sahibine Ceza

Yukarıdaki maddelerde ve fıkralarda çok açık bir şekilde görebileceğiniz üzere kiraya verilen bir evin kiracısı konusunda kanunen hiçbir şekilde ayrımcılığa izin verilmiyor.

Bu konuda verilecek cezalarsa yapılan ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak 1.000 ila 15.000 lira arasında idari para cezası olarak belirtilmiş durumda.

Eğer bir ev kiralamaya kalktığınızda ev sahibinizden veya emlakçınızdan cinsiyetiniz, ırkınız, medeni durumunuz veya herhangi bir nedenle evi kiralayamayacağınızı duyarsanız, yapmanız gereken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurmak.

WebTekno

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 12:08
YORUM EKLE