Apartmanda Komşuluk Hukuku! Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar! Apartmanda Komşuluk Hukuku

Apartmanlar ya da sitelerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biride komşuların rahatsız edici davranış ve tutumlarıdır. Peki komşuluk hukukunu ihlal eden eylemler karşısında uyarılar çözüm sağlamaz ise ne yapılmalıdır?

Apartmanda Komşuluk Hukuku! Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar! Apartmanda Komşuluk Hukuku

Öncelikle rahatsızlık veren kişi veya kişilerin uyarılması gerekir. Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi gerekir.

Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık bir suç teşkil etmektedir. Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikâyetçi olmalarıdır.

Konu ile ilgili şikâyet Sulh Ceza mahkemelerine yapılır. Kat mülkiyeti kanuna göre bu çekilmezlik hali süreklilik kazanırsa, diğer daireler tarafından birleşilerek satın alınması da mümkündür. Bu yolla rahatsızlık veren daire sahibi apartmandan uzaklaştırılmış olur 

Evde Evcil Hayvan Besleme

Yönetim planında aksi belirtilmediği takdirde evcil hayvan beslenemez.

Yönetim planında ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile belirtilebilir. Evcil olmayan hayvanlar hiçbir şartla beslenemez 

Geçimsiz Komşuya Karşı Dava Açma Süreci

Ortak giderlerden ve avanstan kendi payına düşen borçları ödemediği için, hakkında 2 takvim yılı içinde 3 defa icra takibi yapılmasına sebep olan; başvuru üzerine ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından verilen emre rağmen, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yazılı borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar eden; kendi bağımsız bölümünü, kumarhane, randevuevi vb yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı hareket eden kat maliki aleyhine, yukarıdaki sebeplerden birinin öğrenilmesi tarihinden itibaren 6 ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak 5 yıl içinde dava açılmalıdır.

Hakları ihlal edilen kat malikleri, açtıkları bu davayla, ihlalci kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini talep ederler.

Davanın kazanılması halinde, davalı kat malikine, bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri ödenerek, davalının mülkiyet hakkı, diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilir

Önce Uyarı

Öncelikle bu kişi veya kişilerin uyarılması gerekir. Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi ve uyarılması gerekmektedir.

Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları ver taşkınlık bir suç teşkil etmektedir.

Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır. Bu şekilde sulh ceza mahkemelerine başvurabilirsiniz. 

Böylesi bir durumun aynı zamanda bir çekilmezlik hali oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. Maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından birleşilerek rayiç bedel üzerinden satın alınması da mümkündür 

Halı Silkelemek Yasak mı?

Öncelikle bu konuda apartman yönetim planınızda bir hüküm olup olmadığını incelemenizde fayda vardır.

Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanununun 18 maddesinde, kat maliklerinin doğruluk kurallarına uymaları ve birbirlerini rahatsız etmemeleri hususu düzenlenmiştir.

Bu nedenle, yönetim planınızda konu ile ilgili özel bir düzenleme yok ise, KMK 18 maddesi doğrultusunda halı silkelenmesi uygun olmayacaktır. 

Soba için İzin Gerekir mi?

Öncelikle, apartmanınızın yönetim planını inceleyerek bu konuda bir düzenleme bulunup bulunmadığını tespit etmelisiniz.

Ayrıca, bulunduğunuz yer Sulh Hukuk Mahkemesinde dava ikame edebilirsiniz. 

Balkonda Mangal Yakmak

Bu konuda öncelikle Apartmanınızın yönetim planının incelenmesinde fayda vardır.

Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanununun 18 maddesinde, kat maliklerinin doğruluk kurallarına uymaları ve birbirlerini rahatsız etmemeleri hususu düzenlenmiştir 

Gürültü Yasağı Kaçta Başlıyor? 

Kat Mülkiyeti Kanununun 18 maddesi hükmü "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler " düzenlemesi yer almaktadır. 

Bu konuda apartmanınıza ait yönetim planını incelemenizde fayda vardır Ancak, sorunuzda belirttiğiniz şekilde saat sınırlamasına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Apartman Kuralları 2021

Rahatsızlık verebilecek gürültülere neden olmaktan kaçının Özellikle de yasal olarak korunan gece saatleri (22.00 - 06.00) ve dinlenme saatleri (is günleri 06.00 - 07.00 ve 20.00 - 22.00 ve genel olarak Pazar günleri ve tatil günleri) esnasında Öğlen, dinlenme zamanı 13.00 - 15.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir. 

Dairelerde müzik çalma süresi günde en fazla bir saat olup 20.00 - 09.00 ve 13.00 - 15.00 arasında yapılmamalıdır. Bu kuralların dikkate alınması ve gerektiğinde komsulardan izin istemenin icap ettiği bilinmelidir. Davul, elektronik gitar ve gayda vb yüksek sesli çalgılar, evde çalınabilecek türde enstrümanlardan olmayıp diğer apartman sakinlerinin haklarına riayet etmek adına apartman dairelerinde çalınmalarına izin verilememektedir. 

Ailenizle birlikte, apartmanı, tesisi ve diğer donatımları itinalı kullanarak tüm yasam alanımızın her daim bakımlı görünmesine katkıda bulunabilirsiniz. 

Apartman temizliği için apartman sahibi genellikle bir temizlik şirketi görevlendirmektedir. Temizlik üçüncü kişilere devredilmediyse veya başka şekilde çözülmediyse sırayla apartman sakinleri tarafından yapılmalıdır. Bina girişleri, koridorlar, bodrum ve donatımlar düzenli olarak temizlenmelidir. Lütfen her zaman uygun temizlik maddelerini kullanınız. Temizliğin talimatlara uygun olarak yapılması için belirtilen alanların düzenli olarak iyice havalandırılması gerekmektedir. 

Size ayrılan tavan aralığı veya bodrum çöplük olarak değil, depo olarak kullanılmalı ve yine düzenli olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Bodrum bölgesinin “nemli bir ortam” olduğu ve sadece kısıtlı süre stok tutmaya uygun olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Her türlü çöp, (kül, süprüntü, sise, teneke kutu, mutfak çöpü vs ) sadece öngörülen çöp bidonlarına dökülmelidir, tuvalet klozetine veya gidere boşaltılması kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde yemek artıkları gibi maddeler hayvan beslemek için camdan atılmamalıdır. Örneğin, güvercinlerin bir apartmanı büyük ölçüde kirletebileceklerini ve yerde kalan yemek artıklarının sıçan ve diğer haşaratları çektiğini lütfen unutmayınız. Haşarat gördüğünüzde derhal apartman görevlisini bilgilendirmenizi rica ederiz. 

Özel çöpleri (büyük çöpler) büyük çöp toplama günü gelene kadar kilerinizde veya bodrumunuzda stoklamanız gerekmektedir. Ancak, yangına yol açabilecek veya kolay yanıcı eşyaları depolamayın ve her zaman, diğer konularla ilişkili olarak da yangın önleme talimatlarını dikkate alın. Mobiletler de bu kapsamdadır, unutmayınız. 

Özellikle bisikletler, bebek arabaları veya oyuncaklar gibi büyük nesnelerin engel teşkil edebilecek şekilde bırakılmaması gerekmektedir. Bu gibi eşyaları yürüyüş alanına, binanın merdivenlerine, koridora veya kiler ile bodrum koridoruna bırakmayınız. Toplu alanlar buna müsait değilse, böyle eşyalarınızı size kiralanan alanlara (daire, kiler veya tavan aralığı) bırakınız. 

Lütfen, yabancıların binanıza girmelerine engel olunuz. Kiler, tavan aralığı ve avlu kapıları her zaman kapalı tutulmalıdır. Ayrıca merdiven dairesindeki, kilerdeki ve tavan aralığındaki pencereler geceleri, fırtınalı ve yağmurlu havalarda ve soğuk mevsimlerde (donun hasara neden olmasını önlemek için) kapalı tutulmalıdır. 

Mevcut çamaşır yıkama ve kurutma mekânları veya diğer ortak alanlar tüm kiracılar tarafından aynı zamanda kullanılamamaktadır. Bunun için bir kullanım düzenlemesine uyulmalıdır. Komsularınızın kullanımına ve kendi kullanımınıza sürekli hazır olabilmeleri için tüm cihazları ve ekipmanları lütfen özenle kullanınız. Lütfen çamaşır kurutmak için geçerli olan kuralları da dikkate alınız. “Küçük çamaşırlarınızı” kurutmak için istisnai olarak ortak çamaşır kurutma mekânını kullanmayarak bunları balkonunuza asacak olursanız, çamaşırları lütfen balkon korkuluğunu asmayacak şekilde asınız. 

Apartman kurallarına uyulmaması veya bunların dikkate alınmaması sonucunda doğan tüm hasarlardan ve ihbar zorunluluğuna uyulmamasından doğan tüm zararlardan apartman sakini sorumlu tutulacaktır.

Kaynak: Şeffaf Yönetim 

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 09:31
YORUM EKLE