Apartmanda Hangi Giderler için Para Toplanabilir?

Apartmanlarda veya sitelerde, apartman yöneticisi tarafından harcama yapılan veya yapılacak olan giderler için para toplayabilir. Fakat acil bir durum bulunmuyorsa, apartmanlarda para toplanması için genel kurul kararının olması gerekiyor. 

Apartmanda Hangi Giderler için Para Toplanabilir?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun Yazısı...

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Üyesi avukat Beste Demirhan, apartmanlarda ve sitelerde alınan aidat ve demirbaş giderlerinde mahsuplaşmanın ne olduğu ve nasıl yapılacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Demirbaş'ın o açıklamaları:

Ortak gider avansı (ödenecek aylık aidat miktarı) neye göre belirlenir?

Genel kurul ya da yönetim kurulu tarafından işletme projesi yapılır. Bu işletme projeleri genelde bir yıllık yapılır ve sitenin olası tüm giderleri ve gelirleri buraya yazılır.

Sonra da her bağımsız bölüme düşen aylık avans miktarı belirlenir.

Aidat miktarı belirlenirken büyük daire-küçük daire ayrımı yapılır mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre personel giderleri eşit, diğer giderler ise arsa payı oranında paylaştırılır.

Ancak, ‘aidat paylaşımı yönetim planı’ farklı şekilde de düzenlenebilir. Tüm giderler metrekareye göre, arsa payına göre, eşit ödenecek şekilde ve benzeri şekillerde belirlenebilir.

Demirbaş ve yatırım gideri de aidat içerisinde olur?

Bu tür giderlerin, aidatın içerisinde olmaması ayrıca yazılarak toplanması veya aidatın içerisinde ne kadarının yatırım ve demirbaş gideri olduğunun ayrıca ve açıkça belirtilmesi daha doğru olacaktır.

Acil ve Zorunlu Bir Durum Varsa

İster demirbaş ve yatırım niteliğinde gider olsun, ister olağan yönetim gideri olsun, kat malikleri kurulu toplantısında (toplu yapı temsilciler kurulu toplantısında) bu giderlerin belirlenmesi esastır.

Ancak, içerisinde bulunduğumuz salgın dönemi gibi durumlarda genel kurul yapılamıyorsa ya da genel kurulda kabul edilen aidat yeterli olmadıysa veya işletme projesini yapma görevi yöneticiye verilmiş ise yönetici de işletme projesi yapabilir.

Yetmeyen kısım için ek ortak gider avansı toplayabilir. Acil ve zorunlu bir iş için yatırım ve demirbaş gideri toplamak gerekiyorsa yönetici bunun için de işletme projesi yapabilir.

Ortak gider avansı isteyebilir. Bu giderleri maliklere bildirebilir.

Örneğin; jeneratör bozuldu ve acilen yaptırılması gerekiyorsa, bütçede de para yoksa bunun için ödeme yapılmasını yönetici yazabilir.

Ancak acil ve zorunlu bir durum yoksa, genel kurul kararı olmadan yönetici kendiliğinden yatırım ve demirbaş niteliğinde iş yapılmasına karar veremez, bunun için para isteyemez.

Kimler Dava Açabilir?

Genel kurulda alınan bir kararı beğenmeyen malikler veya kiracılar bu kararın iptali için dava açabilirler mi?

Malikler her koşulda açabilir. Kiracılar ise kendilerini ilgilendiren konularda dava açabilirler.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 10:16
YORUM EKLE