Apartmanda Boyama Kararı Nasıl Alınır?

Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre kat malikleri, "ana gayrimenkulün bakımı, mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur" tutuluyorlar. Kat maliklerinden biri diğer bütün kat maliklerinin "rızası" olmadıkça, apartmanın ortak yerlerinde "İnşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya" da yaptıramıyor. Peki boya kararı nasıl alınır?

Apartmanda Boyama Kararı Nasıl Alınır?

Önce Karar Sonra Boya!

Apartmanda ortak alan olan dış ve iç cephe boya ve tadilatı için önce apartman yönetim kurulunda karar alınacak.

Apartmanın rengi ve şekli aynı kalacaksa oyçokluğu yeterli olacak.

Renk ve şekil değişikliği isteniyorsa, örneğin mermer kaplanacaksa, mozaik yapılacaksa ve renk değişikliğine gidilecekse mutlaka oybirliği sağlanacak.

Ücret Arsa Payına Göre Ödenecek

Peki masraflara katılma nasıl yapılacak. Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesine göre daire sahipleri, "Bütün ortak yerlerin bakım,koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüler."

Bu durumda, apartmanın dış ve iç cephe boyasının masraflarına katılma da tapuda kayıtlı "arsa payları" oranına göre olacak. Ama çıkıp bir daire sahibi "Ben arka tarafta oturuyorum boya ödemesine katılmam" diyemeyecek.

Ödemeyene İcra Takibi

Bir kat maliki, boya masrafları nedeniyle üzerine düşen parayı ödemezse ne olacak. 20. madde bu konuyu da düzenlemiş.

Diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, "Yönetim planına, kanuna ve genel hükümlere göre" dava açılabilecek ve icra takibi yapılabilecek.

Hatta, parayı ödemeyen kat maliki, geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle de yükümlü olacak.

Ama galiba en iyisi bunları mahkeme yerine "Komşuluk hukuku" içinde konuşup anlayaşarak çözmek.

Hürriyet

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 03:22
YORUM EKLE