Apartman Yöneticisi Maaş Alabilir mi? Yönetici Aidat Öder mi?

Apartman ve sitelerde yaşamın her geçen gün daha da yaygınlaşması yönetim hakkında yöneltilen soruların da artmasına neden oluyor. Bunlardan en sık sorulan ikisi ise apartman yöneticinin maaş alıp almayacağı ve ne apartman aidatı ödeyip ödemeyeceğine dair sorulan sorulardan oluşuyor.

Apartman Yöneticisi Maaş Alabilir mi? Yönetici Aidat Öder mi?

Apartman Yöneticisi Maaş Alır mı?

Apartman yöneticisinin kat maliklerinin ortak kararı ile kat maliklerinin dışında seçilmesi durumunda alacağı maaş yapılan sözleşme ile belirlenmekte olup sözleşmede yer alan tutar kadar ödeme yapılmaktadır.

Kat maliklerinin arasından yapılan seçimlerde ise apartman yöneticisi ödemesi gereken aylık apartman aidatı tutarının yarısından muaftır.

Ancak bu konuda karar yine apartman yönetimine aittir ve sözleşmede yer alır. Bu konuda uygulanan maddeler ve bu maddelerde yer alan hükümler ise şu şekilde;

Madde 25: Kat Malikleri arasından atanmış yöneticinin normal Yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa hangi oranda katılacağı Kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılır.

Bu konuda karar alınmamışsa; yönetici görevde bulunduğu süre içinde, payına düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Yönetici dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve şartları, yönetici atanırken kat malikleri tarafından belirlenir ve karara bağlanır.

Kat Malikleri Kurulu’nca atanan yöneticiye, bu görevi sebebiyle bir yer tahsis edilmişse; sözleşmesi herhangi bir sebepten ötürü feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç 15 gün içinde boşaltmak zorundadır. Bu konuda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yöneticinin ücreti; kat malikleri tarafından, arsa payları oranında ödenir.

Madde 40: Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır.

Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ekrem özer
Ekrem özer - 6 ay Önce

Apartmanda kat Maliki olarak oturmaktayım yönetici seçildim belli bir miktar maaş alabilir miyim

EMLAK GÜNDEMİ: Kat malikleri kurulu kararı alınmışsa alabilirsiniz.

Şükrü TOPAL
Şükrü TOPAL - 5 ay Önce

28.08.2019 da genel kurul kararı ile bir yıl süre ile yönetici başkanı oldum .Bir yıl dolmadan genel kurul yapmam gerekirmi

EMLAK GÜNDEMİ: Genel kurul toplantıları 1 yıl arayla yapılır. Acil durumlarda ise kat maliklerine bilgi verilerek toplantı yapılabilir.

Ekrem
Ekrem - 4 ay Önce

40 dairelik bir apartmanda 1başkan 2 de yardımcısı aidatların yarısını vermiyor bu yasalmı ve ibraz edilen evrakta merkezi yakıtın yarısınıda her 3 yönetici ödemiyor

EMLAK GÜNDEMİ: Bina yönetimi aksi karar olmadıkça aidatların yarısına, ortak giderlerin ise tamamına katılır. Kat malikleri kurulu aidat ve gider ödemezler diye karar da alabilir. Yönetimden kimlerin bu hakka sahip olduğu da yine kat malikleri kurulunda belirlenir. Bahsettiğiniz gibi bir karar alınmışsa ödemezler.

Hakan
Hakan - 3 ay Önce

Yönetici aidatın yarısını ödemiyor.bunu anladık.benim sorum şu ben aidatın tamamini ödemek istiyorum ve yönetici olmaya talibim desem diğer yöneticiyi yinede apartman seçmiş olsa para almadan yöneticilik yapmak isteyen birisi varken para alarak yöneticilik yapan kişiyi seçmiş olsalar böyle durumda ben ücret ödemek durumunda mıyım yine

EMLAK GÜNDEMİ: Yönetici seçimle göreve gelir. Bazı durumlarda yönetici aidat dışında yakıt ücreti de ödemiyor. Çok örnek var. Yönetici dışında kalan maliklerse aidat ve giderlere katılmak zorunda.

Zeynep öksüz
Zeynep öksüz - 1 ay Önce

Merhaba geçen hafta oturmuş olduğum apartmanda yönetici olarak seçildim. Eski yönetici yöneticilik ücreti talebinde bulunabileceğimi söyledi. Yorumları okudum. Makul bir fiyat teklifinde bulunulabileceği yazıyo. Takriben 10 dairelik bir apartmanda nekadar bir ücret talebinde bulunabilirim. Aydınlatırsanız sevinirim.