Apartman Aidatı Ödenmezse Ne Olur?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre ev sahibi de olsanız kiracı da olsanız, daireniz boşta olsa aidat ödemekle mükellefsiniz. Peki ödemezseniz ne olur?

Apartman Aidatı Ödenmezse Ne Olur?

Site ya da apartmanlarda gelir giderler oldukça bütçe düzeni de kaçınılmaz. Bunun takibinin ve hesabının yapılması yönetim tarafından kontrol altında tutulmak durumunda. Her binada bir yönetim gerekli.

Bütçenin belirlenmesi giderlerin hesaplanması ve buna göre de aidat toplanarak giderlerin karşılanması yönetimin sorumluluğunda.

Bina ve site gibi toplu mekanlarda ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesinde bina yönetimi gerekeni yaparak bina sakinlerinin mağdur olmaması için gayret göstermek durumunda.

Her yöneticinin görevi binadaki gerekli düzenlemeleri yapmak binanın güvenliğini refahını sağlamak gelir gider durumunu kontrol etmektir.

Yönetici Seçimi Zorunlu

Sitelerin bakım ve onarımını site yönetimi sağlamaktadır. Sitelerin yönetilmesinden sorumlu olan yöneticiler, site sakinlerinin oluşturduğu toplantıda salt çoğunlukla seçilerek göreve başlarlar.

Site yöneticileri, site sakinlerinin her türlü öneri ve şikâyetlerini dinlemek zorundadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 29. Maddesi'ne göre, apartman yönetimleri yılda 1 defadan az olmamak kaydıyla toplantı yapmak zorundadır.

Site gibi toplu yapılarda ise bu yılda en az 2 kere yapılmak durumundadır.

Aidat Ödenmezse

Kat Mülkiyeti Kanunu'na (KMK) göre evsahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek zorundasınız. Çünkü bu KMK ile getirilen bir yükümlülük.

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. madde:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Aksi halde, yönetici veya diğer kat malikleri tarafından, yönetim planına, KMK'nun genel hükümlerine göre aleyhinizde dava açabilirler.

Aidatı ödemede geciktiğiniz günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorunda kalırsınız ve icra takibine uğrarsınız.

Time Türk

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 09:16
YORUM EKLE