Aidat Ödemeyen Kiracı Evden Atılabilir!

kiracı, konut ve işyerinde; ısıtma, aydınlatma ve su kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür. Bu borç kalemleri sebebiyle kiracı borcunu ödememiş ise, kiraya veren ödenmemiş aidat borçlarını apartman veya site yönetimine ödeyerek kiracı hakkında icra takibi başlatarak tahsil edebilir.

Aidat Ödemeyen Kiracı Evden Atılabilir!

Konuyla ilgili Hürriyet'e değerlendirmelerde bulunan Avukat Bilal Çelik, borçlunun mal sahibi değil kiracı olması durumunda ise evinden bile olabileceğini şu sözlerle anlattı:

"Aidat ödememek haklı fesih sebebidir. Kiracı kirada bulunduğu süre boyunca kiralananın yan giderlerine ortak olmak durumundadır.

Yan giderlere ortak olmayan kiracı ile ilgili borçların ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi yoluna dahi gidilebilmektedir. Bu durum kiraya veren için haklı fesih sebebidir."

Bir apartmanda yaşayan her vatandaşın, dairesinin aidatını ödeme zorunluluğu bulunur. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde apartman aidat kanunu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Madde 20: Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

YORUM EKLE