banner53

65 Yaş Üstü Kişilerden Konut Satışında Hangi Belgeler İstenir? Tapuda İstenen Belgeler 2021

Gayrimenkul alım satım işlemleri tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Tapu devir işleminin gerçekleştirilmesi için tarafların tapu müdürlüklerine ibraz etmeleri gereken bazı belgeler bulunur. Peki 65 yaş üstü kişilerden istenen belgeler nelerdir?

65 Yaş Üstü Kişilerden Konut Satışında Hangi Belgeler İstenir? Tapuda İstenen Belgeler 2021

Tapu devri için gayrimenkul sahibinden istenen belgeler

-- Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

-- İşlemler vekil aracılığı ile gerçekleştirilecekse vekaletname

-- Tapunun aslı ve fotokopisi

-- Gayrimenkulün sınırları içerisinde bulunan belediyeden alınan emlak değerini yani rayiç bedeli gösterir belge

-- Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Tapu devri için alıcıdan istenen belgeler

-- T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

-- İşlemler vekil aracılığı ile gerçekleştirilecekse vekaletname

Ev satışında tüm şahısların teslim etmesi gereken bu belgeler dışında satışta vekilin bulunması ya da satıcının 65 yaş üzeri olması gibi durumlarda gösterilmesi gereken bazı ek belgeler ve şartlar bulunur.

65 Yaş Üstü Kişilerin Konut Satışında İbraz Etmesi Gereken Belgeler

Gayrimenkul alım satımı yapmak isteyen 65 yaş üzeri kişilerin sağlık raporu almaları gerekebilmektedir.

Tapu Sicili Tüzüğü’nün 19. maddesine göre tapu müdürlüğü yetkilisi, 65 yaş üzerindeki kişinin davranışları sebebiyle şüpheye düşerse rapor talep edebilir.

Bu durumda gayrimenkul satışını gerçekleştirmek isteyen 65 yaş üzeri kişilerin akli dengelerinin yerinde olduğuna dair belge almaları gerekebilir.

Aile Konutunu Satmak İçin Aranan Şartlar

Eşlerin birlikte yaşadıkları eve aile konutu adı verilir. Aile konutu satışı için ek bir belge gerekmemekle birlikte eşlerin ikisinin de satış için izninin olması gerekir.

Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesine göre eşlerden biri, diğerinin açık izni olmaksızın aile konutunu satamaz.

Kanun maddesinde belirtilen açık izin ise eş tarafından eş muvafakatnamesi verilerek gerçekleşir.

Aile konutunun satışı için tapu devri esnasında eş muvafakatnamesini de ibraz etmek gerekir.

Ev satışı gerçekleşse bile eşlerden biri dava açarak satışın geçersiz hale gelmesini talep edebilmektedir.

18 Yaş Altı Şahısların Ev Satışı Şartları

18 yaşın altındaki kişilerin gayrimenkul satış işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için anne-babalarının izni olması ve tapuda işlemleri anne-babanın gerçekleştirmesi gerekir.

Anne-babanın ölümü ya da ayrılması durumunda ise velayetin verildiği kişi tapu devri işlemlerini gerçekleştirebilir.

Tüzel Kişilerin Tapu Devri İşleminde İbraz Etmesi Gereken Belgeler

Tüzel kişilerin gayrimenkul satış işlemlerinde ibraz etmeleri gereken belgeler şunlardır:

-- Vergi levhasının aslı ve fotokopisi

-- Gayrimenkulün sınırları içerisinde bulunan belediyeden alınan emlak değerini yani rayiç bedeli gösterir belge

-- Şirket yetkilisine ait imza sirküleri

-- İşlemler vekil aracılığı ile gerçekleştirilecekse vekaletname

-- Son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği

İpotekli Ev Satışı İçin Yapılması Gerekenler

Krediyle alınan ve üzerinde banka ipoteği bulunan bir evin satılması için konut kredisi borcunun, gayrimenkulü satın alacak kişiye devredilmesi gerekir.

Gayrimenkulün yeni sahibi tüm kredi borcunu ödedikten sonra bankadan borcun bittiğine dair fek yazısı alır ve tapu devir işlemini gerçekleştirebilir. 

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 07:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER