2B Araziye Ev Yapılır mı?

Orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen hazine arazilerine "2B arazisi" denir. Peki hazine arazisine ev yapılır mı?

2B Araziye Ev Yapılır mı?

Türkiye’de orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri, 2B arazisi olarak ifade edilmektedir. 2B arazisindeki “2b”, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak ifade edilmektedir.

Kadastro işlemi yapılarak orman alanı özelliğini yitirmiş ve orman alanı dışına çıkartılmış, bir daha kazanılmayan veya ıslah edilmeyen arazilere 2B arazileri denmektedir.

2B arazilerini satın alan ve buraya yerleşen köylülerin elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

2B arazilerini satın alabilmek için defterdarlık, Mal müdürlükleri ve Ziraat Bankası şubelerine başvurulması gerekmektedir.

Yine ayrıca 2B arazisi almak isteyenler Ziraat Bankasının internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapabilirler.

2B arazileri her ne kadar orman alanları dışına çıkartılmış araziler olsa da verimli ve korunma altına alınmış topraklardır.

2B ARrazi Nasıl Alınır?

2B arazilerinin, orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satışı Anayasanın 169. ve 170. maddelerince yasaktır.

Bu taşınmazların kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecek kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılıyor.

Bu hak sahipleri de güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını istenebiliyor. Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanmaktadır.

2B Araziye Ev Yapılır mı?

2B Araziye satın alındıktan ve tapu çıakrıldıktan sonra ev yapılabilir.

Tarlalar, İmar Mevzuatında “imarsız arsa” olarak geçmektedir.

Tarlaya ev yapma şartları:

Tarla vasıflı araziler kesinlikle 5.000 metrekarenin altına inemez.

İnşaat yapılacak alan arsanın yüzde 5’ini geçmeyecektir.

Yapılan ev yada inşaat alanı toplamda kesinlikle 250 metrekareyi geçmeyecektir.

Saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6.50 metreyi veya 2 katı aşmayacaktır.

Yol ve parselin sınırılarına 5 metreden fazla yakınlaşmamak koşulu ile ev inşaatına izin veriliyor.


 

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 02:55
YORUM EKLE
YORUMLAR
Murat
Murat - 1 hafta Önce

2000 2b arazime ev yapıla bilirmi elektirik alabilirmiyim veya bag evi yapabilirmiyim

EMLAK GÜNDEMİ: Hazineye ait araziye kullanıyor olsanız da ev yapamazsınız.