banner53

2B Arazisi Nasıl Satın Alınır?

Orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen alanlara 2B arazisi denmektedir. Peki 2B arazisi nasıl satın alınır?

2B Arazisi Nasıl Satın Alınır?

Türkiye’de orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri, 2B arazisi olarak ifade edilmektedir.

2B arazisindeki “2B”, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak ifade edilmektedir. 

2B ARAZİSİ NEDİR NASIL KULLANILIR

Kadastro işlemi yapılarak orman alanı özelliğini yitirmiş ve orman alanı dışına çıkartılmış, bir daha kazanılmayan veya ıslah edilmeyen arazilere 2B arazileri denmektedir.

2B arazilerini satın alan ve buraya yerleşen köylülerin elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

2B arazilerini satın alabilmek için defterdarlık, Mal müdürlükleri ve Ziraat Bankası şubelerine başvurulması gerekmektedir.

Yine ayrıca 2B arazisi almak isteyenler Ziraat Bankasının internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapabilirler.

2B arazileri her ne kadar orman alanları dışına çıkartılmış araziler olsa da verimli ve korunma altına alınmış topraklardır.

2B arazileri, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde yer alan ve narenciye, seracılık, zeytinlik, mera gibi alanlardan oluşmaktadır.

2B arazileri, 6831 Sayılı Orman Kanunu ile özel koruma altına alınmıştır. Bu yüzden 2B arazilerini satın alanlar yukarıda belirtilen işler dışında ve hayvancılıkta kullanılmaz.

Yine 2B arazilerinde yangınlar sonrası yok olan ağaçların yerine yeni dikimler yapılması ve 2B arazilerini satın alanların da ağaç dikimine katkıda bulunmaları gerekir.

2B ARAZİSİ NASIL SATIN ALINIR?

2B arazilerinin, orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satışı Anayasanın 169. ve 170. maddelerince yasaktır.

Bu taşınmazların 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecek kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılıyor.

Bu hak sahipleri de güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını istenebiliyor. Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanmaktadır.

Satış bedeli olarak ise rayiç bedeli olan Pazar değerinin yüzde 70'ini ödemek zorundadırlar. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER