2021 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Miras, vasiyet, ve benzeri sebeplerle servete sahip olduğunda veraset ve intikal vergisi, bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemekle yükümlü sayılır.

2021 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Miras kalması durumunda, miras bırakanın sağlında yerine getirmesi gereken tüm vergisel ödevler mirası reddetmemiş mirasçılara geçmektedir.

Bu ödevler, mükellefiyete ilişkin asli ödevler (vergi ödemek) olabileceği gibi şekli ödevleri de (beyanname vermek, defter tutmak) ihtiva eder.

Mirası reddetmemiş mirasçılar, ölenin vergi borçlarından kendilerine düşen miras hisseleri oranında sorumludurlar.

Murise ait vergisel yükümlülüklerin hangi mirasçı tarafından yerine getirileceği konusunda bir düzenleme yoktur.

Önemli olan vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesidir. Eksik kalan vergisel yükümlülüklerde İdare mirasçıların her birine ayrı ayrı ve miras payları oranında müracaat etmek durumundadır.

Yani, mirasçılar, vergi borçlarından, miras hisseleri oranında fakat bütün mal varlıkları ile sorumlu olur. Mirasçılar, miras bırakanın vergi cezalarından kaynaklanan borçlarından sorumlu değil.

Miras hukuku gereğince, menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir surette intikal etmesi halinde miras vergisinin ödenmesi zorunlu oluyor.

Verginin mükellefleri, veraset yoluyla ya da ivazsız bir suretle mal intikal eden gerçek ve tüzel kişiler olarak biliniyor.

Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca ödeniyor. Bu vergi senede 2 eşit taksit halinde veriliyor. Taksit ödemeleri ise Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor.

Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Veraset yoluyla intikal eden mal, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname veriliyor.

Kendisine miras kalan mirasçılar, miras değerinin yapılan hesaplamalar sonucu istisna haddinin üzerinde kalması halinde bu vergiyi ödemek ile yükümlü oluyor.

2021 yılına ilişkin miras vergisi ise şu şekildedir:

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 23:17
YORUM EKLE