2021 Deprem Sigortası Ne Kadar? 2021 DASK Rehberi

Deprem sigortası teminat tutarı 2021'de 240 bin liradan 268 liraya çıkarılmıştı. Peki deprem sigortası primleri 2021 yılında ne kadar oldu?

2021 Deprem Sigortası Ne Kadar? 2021 DASK Rehberi

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu deprem sigortasının anlamı, deprem sigortası doğal afet sigorta kurumu /DASK tarafından yönetilen doğal oluşumlar sonrası zarar gören vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan yasal bir güvencedir.

Vatandaşlar zorunlu deprem sigortası poliçesi imzalayarak depremden kaynaklanan hasar, yangın, yer kayması, sel, infilak, tsunami, artçı sarsıntı gibi doğal felaketler sonucu oluşan maddi ve manevi risk oluşturan bütün zararlara karşı kendilerini koruma altına almaktadır.

Konut güvencesi sağlayan zorunlu deprem sigortası ile aniden meydana gelen yukarıdaki doğal tehditle karşı yasa çerçevesinde kolay bir şekilde güvence altında olursunuz.

Zorunlu deprem sigortası sayesinde aniden meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar sonucu meskeniniz maddi hasar kaybı yaşarsa anında sigorta kapsamında uğradığınız bütün hasarlar tazmin edilerek, sigorta tarafından ödenir.

Zorunlu Deprem Sigortasının Yararları

Zorunlu deprem sigortasın faydaları ilk olarak sigortanın sizi maddi zarardan kurtarma avantajıdır. 2021 deprem sigortası işlemlerinin faydaları şunlardır:

-- Afet, depreme bağlı ani kriz anlarında meydana gelen bütün hasarlara karşı sigortalanarak mal güvenliğinizi korumuş olursunuz.

-- Deprem sırasında oluşan, meskeninizi harabeye çeviren fay hatlarının geçtiği noktalarda inşa edilen evinizi, geniş çaplı olarak maddi zarara karşı korur.

-- İllerde meydana gelme ihtimali yüksek olan depremlerin yaşanma risklerini en aza indirir.

-- Gelecekte maddi olarak sarsıntı yasayacağınız bir dönemde herhangi bir doğal afet ve deprem olması halinde geleceğe maddi olarak güvenle bakabilir, meskeninizde rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Deprem Sigortası Yaptırmak Zorunlu mu?

Zorunlu deprem sigortasını yaptırma işlemi zorunludur. Burada temel fark ev sahiplerinin bu sigortayı yaptırmasının zorunlu, yaptırmadığında ise herhangi bir cezai para müeyyidesiyle karşılaşmamasıdır.

Zorunlu deprem sigortası yaptırmayan kişilere para cezası müeyyidesi uygulanmaz. Ev satışı ya da kiraya verilmesi işlemleri devlet eliyle gerçekleştirilmez.

Elektrik, su gibi faturaların ödemesi işlemi kiracı tarafından gerçekleştirilir. Ev sahibi zorunlu deprem sigortasını yaptırmakla mükelleftir.

Kiracının zorunlu deprem sigortasını yaptırma gibi bir zorunluluğu bulanmamaktadır. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’na göre deprem sigortası yaptırılması zorunu olan binalar şunlardır:

-- Tapuya kaydedilen özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üzerinden inşa edilen meskenler

-- Doğal afetler sonucu vatandaşa yapılan yardımlar kapsamında kredi verilerek yaptırılan mesken ve yapılar

-- Binalar içinde bağımsız şekilde faaliyet gösteren vatandaşın özel iş alanlarından olan ticarethane ve büro vb. bölümlerden oluşan yapılar

-- 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu gereğince yasa kapsamında değerlendirilen bağımsız bölüm ve yapılar

Yukarıda sayılan yapı ve binalara belediye sınırları içinde inşa edilen kamu kurumları da dâhil edilmiştir.

Yapıların kamusal alan çerçevesinde olması ve bina yaşının risk oluşturması hasar kaydı yapılan meskenlerin sigortalamaması işlemleri hızlandırılmaktadır.

Tapu tahsisi yapılmayan binalar, kart irtifakı tesis edilmiş yapılar, tapu kaydında henüz hangi cins yapı olduğu bilinmeyen, tapu kütüğünde vasfı arsa olarak gösterilen bütün binalar 2021 deprem sigortası kapsamına alınmaktadır.

2021'de Ne Kadar Deprem Sigortası primi Ödenecek?

Ancak Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyası düzenleyerek teminat tutarındaki artıştan kaynaklı prim farkını 2021'de sigortalılara yansıtmayacak.

Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 09:54
YORUM EKLE