2021'de Ne Kadar Çevre Temizlik Vergisi Ödenecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 2021 yılı çevre temizlik vergisi tarifesi belli oldu.

2021'de Ne Kadar Çevre Temizlik Vergisi Ödenecek?

Zam Oranı Yüzde 9

Bakanlık tarafından 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi.

Buna göre; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre ve temizlik vergisi bu tebliğde belirlenen oranlarda artış gösterdi.

Ne Kadar Çevre ve Temizlik Vergisi Ödenecek?

Konutlara ait olan çevre ve temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş şeklinde hesaplanacak.

Diğer bir yandan, belediyenin çevre ve temizlik hizmetlerinden faydalanan fakat, su ihtiyacını belediyece ya da büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre ve temizlik vergisi, aşağıda  bulunan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek.

İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre ve temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıda yer alan tarifelere göre uygulanacak.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyeler tarafından uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi şu şekilde:

İndirimli Çevre ve Temizlik Vergisi Uygulaması

MADDE 5: (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Cumhurbaşkanı; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü bulunuyor.

(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 bindenn az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli şekilde uygulanacak.

(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 19 kuruş şeklinde hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları da aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

YORUM EKLE