2020 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Malların veya gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak diğer kişilere intikal etmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Aynı şekilde malların karşılıksız olarak diğer şahıslara intikal eden mal veya gayrimenkuller içinde miras vergisi ödeniyor.

2020 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Bir kişinin vefat etmesiyle tüm mal varlığı mirasçılarının arasında paylaşılıyor. Bu durumda mirasçıların her yıl düzenli olarak iki kere vergilerini ödemeleri gerekiyor. Miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanacak.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl haziran ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak ödeniyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit olarak ödeme yapılıyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

1.1.2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tarifeye yukarıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

İSTİSNA TUTARLARI

2020 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

-- Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 lira

-- Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 lira

-- İvasız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 lira

YORUM EKLE