Vakıfbank'tan Düşük Faizli Dönüşüm Kredisi

Devlet tarafından yüzde 4 faiz desteği sağlandığını açıklayan Vakıfbank, söz konusu kredinin afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi için uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Vakıfbank'tan Düşük Faizli Dönüşüm Kredisi

Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:

Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

Riskli yapı

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 200.000 liradır. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 200.000 lirayı aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 1.000.000 lira olabilecektir.

Bankamızca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık yüzde 4 (Aylık yüzde 0,33),

B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için yüzde 4,5 (Aylık yüzde 0,37), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için yüzde 5 (aylık yüzde  0,41) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir.

Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık yüzde 3 (aylık yüzde 0,25), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için yüzde 3,5 (aylık yüzde 0,29), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için yüzde 4 (aylık yüzde 0,33) oranında olacaktır.

Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.

Kentsel dönüşüm kredisi kullanacak müşterilerimiz ödemelerini eşit taksitli veya bitmiş konut (edindirme) kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine

Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine

Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere

Ege Haber

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 12:28
YORUM EKLE