banner53

Ödenmeyen Kredi Borcu için Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Birkaç şirkette yöneticilik yaparken emekli oldum. Şirketlerden iflas edenler olmuştu. Ödenmeyen işçi primleri için SGK emekli maaşıma haciz tatbik etmeye başladı. Başka da geçim kaynağım yok. Emekli maaşlarının haczi mümkün değilken, SGK’nın emekli maaşımın yüzde 25’ine haciz tatbiki doğru mudur? " sorusunu cevapladı.

Ödenmeyen Kredi Borcu için Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Okuyucumun sorusu içindeki ifade kısmen doğru. Doğru olan kısmı şu: Emekli maaşı haczedilemez. Bu tamam ama bunun istisnası var.

Bu istisna da 5510 sayılı Kanun’un 93’üncü maddesinden geliyor. Bu kanun gereğince;

“...Gelir, aylık ve ödenekler; 88’inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneğin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.”

Buna göre emekli maaşları kısmen haczedilebilir. Sorunun bu kısmı da doğru. Yani ‘kamu alacağı’ niteliğinde olan alacaklar için emekli maaşına haciz tatbik edilebilir.

Ancak uygulamada banka kredi alacakları için de emekli maaşına haciz tatbik edildiği görülmektedir.

Bu husus akılları karıştırmasın, bu hacizde kredi sözleşmesine koyulan bir madde rol oynamaktadır.

Kredi sözleşmesine ‘emekli maaşına haciz tatbikine izin verildiği’ne dair bir cümle eklenmekte. Bu izne dayanarak bankalar emekli maaşına haciz tatbik etmekteler.

Böyle bir izin cümlesi olmadığı hallerde, bankaların haciz talebini icra müdürlüğü reddeder.

Okuyucumun şirketine bağlı çalışanların prim borcu, şirket sorumlularından talep edilebildiğine göre, bu SGK alacağı için haciz tatbiki doğrudur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER