Ev Üzerindeki Kredi İpoteği Nasıl Kaldırılır?

İpotek, ödenmesi taahhüt edilen bir borç karşılığında taşınmazların tapuları üzerine konulan bir şerhtir.

Ev Üzerindeki Kredi İpoteği Nasıl Kaldırılır?

Borcu ödemekle yükümlü olan kişinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda, alacaklı olan kişi taşınmazı satılığa çıkararak kendi borcunu tahsil etme hakkına sahiptir.

Borcun ödenmesi durumunda ise ipotek kaldırılmaktadır. Ancak taşınmazların tapuları üzerinde bulunan ipotekler kendiliğinden kalkmamaktadır.

Bunun için de tapu sahibinin yerine getirmesi gereken bazı hususlar söz konusudur.  Bu yüzden tapu sahibi tarafından ipotek nasıl kaldırılır konusunun iyi bir şekilde bilinmesi, sonradan herhangi bir sorun ile karşılaşmamak adına önem arz etmektedir. 

İpotek Nedir?

Bankalara, şahıslara ya da farklı tüzel kişilere karşı borçlanırken, genellikle borç tutarının yüksek olduğu durumlarda ipotek talep edilmektedir.

Taahhüt edilen ödemenin garanti edilebilmesi açısından ipotek son derece önemli bir araçtır. İpotek nedir sorusuna verilebilecek en sade cevaplardan biri de borca karşılık rehin vermedir.

İpotek kurma işlemi yalnızca taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bu işlem yalnızca tapu müdürlüklerinde yapılabilmektedir.

Tapuda üzerine ipotek şerhi konulmayan taşınmazlar, yasal olarak ipotek edilmiş sayılmazlar.

Velev ki bu işlem noter huzurunda yapılmış olsa dahi, tapu müdürlüğünde gerçekleştirilmediği sürece yasal herhangi bir geçerliliğe sahip değildir.

Bu şerhin düşülmesinden sonra, alacaklı olan kişiye, alacağını tahsil edememesi durumunda taşınmaz üzerinde satma hakkı tanınmaktadır. 

İpotek kurma işlemine en çok başvuran taraf bankalardır. Özellikle konut kredisi kullandırılırken, satın alınacak eve ipotek kurularak kredinin ödenmesinin güvence altına alınması sağlanmaktadır.

Krediyi kullanan kişinin borcunu ödememesi durumunda banka, konutu satarak kendi alacağını tahsil etmektedir. Konut kredilerinin yanı sıra, miktarı yüksek olan nakdi krediler için de ipotek talep edilebilmektedir.

Küçük tutarlı kredilerde ipotek talep edilmesi pek söz konusu değildir. Bankaların yanı sıra kişiler ya da şirketler birbirlerine karşı borçlanırken de bu yönteme başvurma hakkına sahiptir.

Alacağını güvence altına almak isteyen kişiler, borç verirken herhangi bir taşınmazın ipotek edilmesini talep edebilir.

Borcun zamanında ödenmemesi durumunda, taşınmaz satılarak borç tutarı tahsil edilmektedir. Ayrıca ödemenin gecikme süresi göz önünde bulundurularak gecikme faizi de uygulanmaktadır. 

İpotek Nasıl Kaldırılır?

İpotek nasıl kaldırılır sorusunun cevabı birkaç adımdan oluşmaktadır. İpoteğinin kaldırılması için öncelikle ipoteğe konu olan borcun tamamıyla ödenmiş olması gerekmektedir.

Borcun ödenmesinden sonra ipotek fek yazısı ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. İpotek fek yazısı banka tarafından ya da borcun alındığı diğer kurum ve kişiler tarafından hazırlanmalıdır.

Bu belgenin, tapu sahibi adına hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Fek yazısı, borcun tamamen tahsil edildiğini ve ipoteğin kaldırılmasında bir sakınca olmadığını belirten yazıdır.

Tapu Sicil Müdürlüğü bu yazıyı aldıktan sonra genellikle 2 hafta içerisinde ipoteği kaldırmaktadır.

Ancak zaman zaman bazı aksaklıklar yaşanmakta ve borcun ödenmesine rağmen ipotek kaldırma işlemi yapılmamaktadır.

Bu gibi durumlarda da ipotek kaldırma davası açılarak taşınmaza ait tapu belgesindeki ipoteğin kaldırılması talep edilmelidir. 

Fon Radar

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 03:00
YORUM EKLE