Sanal Emlakçılara Yetki Belgesi Yok!

Emlakçıların anayasası olarak nitelendirilen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, emlakçıların 5 Aralık'a kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi alması ve şartları yerine getirmesi gerekiyor. Şartları karşılamayanlara, yani gerçek ofisi olmayan, sanaldan satış yapan emlakçılara yetki belgesi verilmeyecek.

Sanal Emlakçılara Yetki Belgesi Yok!

2.644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca taşınmaz malların devir işlemi sırasında tüzel kişiliğe sahip olanlardan istenen ve bu kişinin temsilcisi dahil gayrimenkul alım satımı yapabilme izni alması gerekiyor. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi ile temsilci olarak belirlenen kişi, gayrimenkulü tüzel kişinin adına kiralayabiliyor yada satabiliyor.

SANAL EMLAKÇILARA YETKİ BELGESİ YOK

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlakçılık yapma faaliyetleri düzenleniyor. Yönetmeliğe göre ayrıca site yönetimlerinin emlakçılık faaliyetinde bulunmalarının önüne geçilecek. Özellikle sanal ofislerde vergi kaydı oluşturan, bağımsız bölüm olarak ayrı bir yeri olmayan işletmelere de yetki belgesi verilmeyecek.

YÖNETMELİK 5 ARALIK'TAN SONRA UYGULANACAK

Yetki belgesi alınması için son tarih 5 Aralık olarak açıklandı. Bu tarihten sonra cezai yaptırımlar söz konusu olacağından, yetki belgesi olmayanlar taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunamayacak. Yetki her işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

BELGELERİN EKSİKSİZ OLMASI GEREKİYOR

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alınan başvurularda yüklenecek belgelerin doğru ve eksikisiz doldurulması gerekiyor. Sistem üzerinde şirket seçimi yapıldıktan sonra diploma, taşınmaz ticareti sertifikası ve meslek odası kayıt belgelerinin yüklenmesi gerekiyor.

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN ŞARTLAR

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak isteyen kişi ya da firmaların,

--On sekiz yaşını doldurmuş olması,

--En az lise mezunu olması,

--Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,

--İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

--Konkordato ilan etmemiş olması,

--Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekiyor.  

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 09:32
YORUM EKLE