Gayrimenkul Satışına Yeni Düzenleme!

Gayrimenkulün borçlu şekilde devrini yasaklayan yeni uygulama ile beyan değerinin altındaki satışlarda kanunun belirlediği matrah değeri esas alınacak.

Gayrimenkul Satışına Yeni Düzenleme!

Resmi Gazetede yeni yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla gayrimenkul satışlarında iki önemli uygulama devreye girdi.

Emlakın borçlu şekilde devrini yasaklayan yeni uygulama ile beyan değerinin altına satışlarda kanunun belirlediği matrah değerinin esas alınacak.

Gayrimenkul Uzmanı Hakan Erilkun, bugüne kadar ki uygulamalarda satışı yapılan gayrimenkulün satıştan önceki döneme ait ödenmemiş emlak vergisi borçlarından taşınmazı satan yanında taşınmazı alanın da müteselsilen sorumluluğu bulunduğunu ancak yeni uygulama ile bu kanun hükmünün geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

Erilkun, yeni uygulamanın özelliklerini şu sözlerle ifade etti: Bundan böyle emlakın geçmiş döneme ilişkin vergi borçlarını ödemeden devri söz konusu olamayacak.

Tapu müdürlükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirecek ve böylelikle miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller haricinde emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin borçlu şekilde devir ve ferağının yapılmaması, alıcı ile satıcı arasında oluşan ve yeni alıcı için sıkıntı yaratan büyük bir sorunu kökten çözmüş olacak.

Benzer şekilde aynı kontrol sistemi ile emlakın beyan değerinin altında yapılan satışlarda devletin asgari beyan değerini esas almasının çok yerinde bir uygulama olduğunu belirten Erilkun yeni uygulamayı şöyle açıkladı: Halk arasında beyan değeri olarak bilinen, tapuda devletin resmi kayıtlarında görülen ve emlak vergisine esas olan değerin daha altında satış yapılabiliyor, bu da vergi ve harç oranlarında eşitsiz bir uygulamaya neden oluyordu.

Yeni kanunla satış bedeli ne olursa olsun asgari değer beyan değeri olarak kabul edilecek ve buna göre vergi ve harç ödenmesi sağlanacak. Sadece konut satışı baz alındığında bile 1 milyon 400 bini aşkın konut satışında yüzde 10’luk bir düşük beyan bile milyonlarca liralık harç kaybına neden olduğu için kanunla gerçek değeri beyan edilemese bile en azından beyan değeri üzerinden harç gelirinin garantiye alındığı görülmektedir.

Yeni Adana

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 09:16
YORUM EKLE