Emlak Danışmanları Yönetmelikle İlgili Taleplerini Meclis'e Taşıdı!

Gayrimenkul Danışmanları mesleklerinde uluslar arası standartları yakalamak ve Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde eksik olan kısımların tamamlanması için TBMM’nde grubu bulunan siyasi partilere dilekçe verdi.

Emlak Danışmanları Yönetmelikle İlgili Taleplerini Meclis'e Taşıdı!

Ankara Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Kenan Bayram ve Etimesgut Emlak Müşavirliği Derneği Başkanı Hakan Akçam, emlak danışmanlarının sorunlarının çözümü ve Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde eksik bulunan maddeler, ayrıca emlak danışmanlarının sorunlarının çözümü için Meclis'te bir dizi ziyarette bulundular.

Sektörün sorunlarını dile getiren bir dilekçe örneğini TBMM’nde grubu bulunan siyasi partilere sunan Hakan Akçam ve Kenan Bayram konuyla ilgili oldukça umutlu olduklarını söylediler.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile de görüştüklerini kaydeden Etimesgut Emlak Müşavirliği Derneği Başkanı ve aynı zamanda Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkan Adayı olan Hakan Akçam, “Görüşmelerimiz, ziyaretlerimiz oldukça verimli geçiyor.

Son olarak TBMM’nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşerecek sorunlarımızı ilettik. Kendileri önümüzdeki günlerde emlak sektörü ile ilgili kanun teklifi vereceklerini söyledi. Bu bizleri oldukça umutlandırdı” diye konuştu.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine Yönelik Talepler

Emlak Danışmanlığı mesleğinde uluslararası standartları yakalamak, gayrimenkul sektöründe hizmet kalitesinin çıtasını yükseltmek, kayıt dışı ekonominin önlenmesi,  vergi gelirlerinin artırılması, Ulusal ve Uluslararası platformlarda iş dünyası ile  ilişkili gayrimenkul yatırımcılarının ülkemizde yatırımlarını güven ve rahatlık içerisinde yapabilmelerinin önünün açılarak dış yatırımcıların ülkemize yatırım yapmalarını sağlayarak marka kentler oluşturulmasını sağlamak, ülkemizin ve kentlerimizin marka değerlerini artırmak, istihdama katkı sunmak, Ülke vatandaşlarımızın hayat boyu birikimlerini değerlendirebilmeleri ve birikimlerini hayalini kurdukları evleri alırken mağduriyet yaşamamaları ve kayıtlı meslektaşlarımıza en büyük zararı veren ve bu mesleği kayıt dışı olarak yapan kamuoyunda meslek literatüründe kaçakçı, ayakçı korsan diye tabir edilen kişilerin engellenmesi amacıyla 05 Haziran 2018 tarihinde çıkan Taşınmaz Ticareti yönetmeliği maalesef istenilen ve hedeflenen hedeflere ulaşmamıştır.

İlk olarak  05 Haziran 2018, ikinci revizyon 14 Ekim 2020, üçüncü 16 Nisan 2021 tarihinde çıkan yönetmelik revizyonları maalesef mesleğimize ve sektörümüze yeterli katkıyı ve olumlu gelişmeyi sunmamıştır.

Ayrıca  Gayrimenkul sektörüne yönelik emlak danışmanlığı mesleğini sürdüren meslektaşlarımıza yönelik mesleki  faaliyetlerinde diğer sektörleri etkilediği gibi mesleğimizi de etkilemiş olan pandemi sürecinin vermiş olduğu maddi ve manevi kayıpların zararların giderilmesinde büyük etkileri ve katkıları olacaktır.

Taleplerimiz

1 - Emlak Danışmanlığı ofislerimizin hizmet bedeli oranlarımızın yönetmelikten önce ve Osmanlı İmparatorluğumuz ile Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllardan beri alım satımlarda uygulanan 3 oranına tekrar yükseltilmesi

2 - Ticaret Bakanlığı tarafından ofislerimize verilen Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi sadece kağıt üzerinde olup Belediyelerde, Tapu Dairelerinde, Milli Emlak Müdürlükleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda Emlak Danışmanlarımıza ayrıcalık tanınması gerekli bilgi ve belgelerin yasa kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde tarafımıza kolaylık sağlanması.

3 - Alım satımlar ile diğer Taşınmaz işlemlerinde en çok ilişikli olduğumuz Tapu Dairelerinde Avukatların adliyelerde odaları olduğu gibi bizlere de bir oda tahsis edilmesi, gerekli eksiklik ve işlemlerimizde evrak temini vb gibi kırtasiye, diğer süreçlerde bir bekleme odamızın bulunması

4 - Taşınmaz Ticareti  Perakende yasasına dayanılarak çıkarılan yönetmelikle yapılan bir meslek olup, artık ilkokul mezunlarına da yetki belgesi alması hakkı tanınmış olup, ön lisans ve üzeri eğitimlerde 6 aylık deneyim ve tecrübe şartı, lise ve altı okuldan mezun olanlara zorunlu olan 12 aylık deneyim ve tecrübe (Staj) şartının kaldırılması. Perakende yasasına dayanan ve ilişkili olan diğer mesleklerde böyle bir uygulama yok iken  bizim mesleğimizde ve bu sektörde yer alacak meslek mensupları ve gayrimenkul girişimcilerine  göre yapılan haksız bir uygulama olup maalesef girişimciliğe büyük bir zarar vermekte adaletsiz bir uygulamadır.

5 - 5 Haziran 2018 yılında ilk çıkan Taşınmaz Ticareti yönetmeliğinde belli suçlardan dolayı (kaçakçılık, tecavüz, dolandırıcılık, Devlet aleyhine işlenen suçları işlemiş kişilere yönelik yetki belgesi verilmesi imkansız olup sektöre art niyetli, kişilerin girişi engellenmişti. Ancak 14 Ekim 2020 de revizyon değişikliği ile bu suçları işleyenler başta olmak üzere yerel tabirler ipini koparan ve diğer mesleklerden atılanlar, ihraç edilenler, ticari geçmişi kötü olan suç işlemeyi alışkanlık hale getirmiş kişiler  maalesef sektörde yer almaya devam ederek gerek sektörümüze gerek üklemizin markasına büyük zarar vermektedirler vatandaşlarımıza yönelik mağduriyetler her geçen gün artmaktadır. Acil olarak bu madde eski ve ilk haline getirilmelidir.Bu şekilde devam ederse kripto para vurgunu, çiftlikbank gibi yapılanmalar sektörümüzde de anılmaya başlayacak ve ülkemizin dinamo lokomotif sektörü ile bu sektörün ilişkili olduğu ve beslediği  300 alt sektör çok büyük zarar alacaktır.

6 - Hizmet bedelimizde alınan KDV oranının yüzde 8 oranına düşürülmesi.

7 - Dünyada ve ülkemizde yaşanan veya yaşanacak olağanüstü hallerde pandemi süreci ile diğer olağanüstü hallerde Devlet desteklerinin bizim mesleğimize ve meslektaşlarımızın da kapsam içine alınması gereklidir.Çünkü bizlerde diğer mesleklerde olduğu gibi sorumluluklarımızı yerine getiren ve bakmakla yükümlü olduğumuz ailemiz, yuvamız kişiler bulunmaktadır. Meslek gurubu olarak Devletimizin hiçbir desteğinden faydalanamıyoruz.Bu da hem Anayasal bir haksızlık ve hemde bizleri üvey evlat muamelesi yapılmakta olup bizleri incitmekte ve ayrımcılık yapılmaktadır.

8 - Taşınmaz Ticareti yönetmeliğinde artık evlere home ofislere dahi yetki belgesi verilmekte olup bununla ilgili denetimler artırılması ve haksızlığın önüne geçilmesi gerekmektedir.

9 - İlan portallarının aylık aidatları fiziksel ofislerimizin ve giderlerimizin çok fazlasında yer almakta, online mağazacılık, e-pazaryeri gibi platformlara bir denetleme ve ücret düzenlemesi getirilmelidir.

10 - Mesleğimizle ilgili üye olunan esnaf odası, ticaret odası, emlak odası, dernekler, federasyonlar arasında maalesef ehil olmayan ve sektöre katkısı bulunmayan sadece odalardan aldıkları maaşlarla geçinen uzun yıllardır bu makamlarda bulunan kişilere yönelik belli bir görev süresi tanınmalı veya odalar tekrar yapılandırılmalı, bilgili, ehil, bulunduğu sektöre katkı sunan vizyoner ufku açık inovasyon kültürü oluşmuş, çağın gerekliliklerine uyan, dijital dönüşüm ve bilgi enformasyon çağına takip ederek kendisini entegre eden kişilerin göreve gelmesi ,bizden sonra gelecek nesillere güzel bir meslek geleceği sunmak,  bu meslekte ve sektörde donanımlı, bilgili meslek etik ve ahlak kurallarına uyan, ahilik kültürüyle yoğrulmuş meslektaşlar yetişmesini sağlamak amacıyla yeni  kriterler ve uygulamalar konulması ve düzenlenmesi arz ve talebimizdir.

Flas Gazetesi

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 08:01
YORUM EKLE