Yöneticinin İbrası Ne Demek? İbra ile Yönetici Sorumluluktan Kurtulur mu?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Bazı Yargıtay kararlarında kat malikleri kurulunda yapılan ibra oylamasının ‘yöneticinin usulsüz harcamaları için dava açılmasına engel olmadığına’ dair ifadeler var. Bu ‘usulsüzlük’ teriminden ne anlamalıyız? Bu terim geçerli kat malikleri kurulu onayının olmadığı harcamaları da kapsar mı yoksa sadece yolsuzlukları mı kapsar? " sorusunu cevapladı.

Yöneticinin İbrası Ne Demek? İbra ile Yönetici Sorumluluktan Kurtulur mu?

Bizim kat malikleri toplantılarında daha önce de belirttiğim şekilde yanlış ifade edilmiş bir gündem maddesine çok rastlanır.

Bu gündem maddesi ‘yöneticinin ibrası’ şeklindedir. Yani yönetici ibra edilecek. Bu maddeye gelindiğinde herkes sorgusuz sualsiz el kaldırır, yönetici ibra olunur.

Oysa gündem maddesi ‘yöreticinin ibra edilip edilmeyeceğinin oylanması’ şeklinde olsa, ibra edilmeme noktasından da oylama yapılacağı açık olarak anlaşılır.

Yine bizde yönetici ibra olundu mu her türlü sorumluluktan kurtulduğu zannedilir. İşte okuyucumun sorusunda bunun böyle olmadığı anlatılmaktadır.

Okuyucumun sözünü ettiği karar Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin bir kararıdır ve kısaca özü şöyledir: “Kat Mülkiyeti Yasası’nın 38’inci maddesine göre yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, aynı yasanın 39’uncu maddesine göre de kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür.

Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz.

Buna göre mahkemece yöneticinin sorumluluğunu gerektiren bir hususun ortaya çıkması halinde kat malikleri ya da yeni yönetim tarafından açılabilecek bir davada inceleme konusu yapılacaktır.”

Kararda, özellikle zimmet kelimesi kullanılmış olup usulsüz yani yasalara aykırı harcamalar da bunun içine katılmıştır.

Zira bunlar çoğunlukla aynı zamanda suç teşkil etmekte olup, bir suç oluşmuş ise bunun ibrası olayı suç olmaktan çıkarmayacağı gibi, bazı hallerde ibranın sadece incelenebilir kalemler için sonuç ifade edeceği, incelemeden uzak tutulmuş, gözden kasten kaçırılmış işlemler için bir sonuç ifade etmeyeceğinin kabulü anlamındadır. Dolayısıyla bu hususlarda yöneticinin sorumluluğunun devam edeceği içtihat edilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 13:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER