Vekaletname ile Tapu Satışı Yapılabilir mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Babam, ablama vekaletname verdi. Vekaletname içeriğini bilmiyorum ancak satma hakkı olduğunu biliyorum. Burada keyfe keder evi konusunda bir usulsüzlük yaparsa benim saklı payım havaya mı uçmuş olacak?" sorusunu cevapladı.

Vekaletname ile Tapu Satışı Yapılabilir mi?

Bir gayrimenkulle ilgili birine vekaletname verilecekse bunun için özel şekle tabi vekaletname tanzimi şarttır.

Bunun adı ‘düzenleme şeklinde vekalettir’. Öncelikle okuyucum vekaletnamenin şekline bir bakacak.

Şayet başlığında ‘Düzenleme Şeklinde Vekaletname’ ibaresi yoksa örneğin genel vekaletname yazıyorsa bu vekaletname ile tapuda işlem yapılamaz.

Sadece ‘ben biliyorum, yetki verildi’ demekle olmuyor. Sonra bu vekaletname ile yapılacak işlemin türü önemli.

Bu vekaletname ile bir satış yapılacaksa okuyucumun yapabileceği bir engelleme olmayacak.

Bunun dışında kendisinin miras payından ve de özellikle saklı payını bertaraf edecek birtakım yollara başvurulacaksa buna karşı bir takım hukuki yollara başvurma hakkı olacak ama bu ancak babasının vefatından sonra olacak. Baba hayatta iken başvurabileceği bir yol yok.

YORUM EKLE