banner53

Tarım Arazileri için Emlak Vergisi Ödenir mi?

Emlak vergisi tüm taşınmaz mal sahipleri tarafından ödeniyor. Bu vergi için ödemeler senede 2 eşit taksit halinde bağlı olunan belediyeye ödeniyor. Peki tarım yapılan araziler için de emlak vergisi ödenir mi?

Tarım Arazileri için Emlak Vergisi Ödenir mi?

Verginin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor. 

Emlak vergisi tarlalar için de ödeniyor...

Bu vergiyi tarlanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler ödüyor.

Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.

Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor. 

Tarla emlak vergisi oranı...

Tarla için ödenecek vergi, tarlanın değeri üzerinden emlak vergisi oranının hesaplanması ile bulunuyor.

Arazi vergisinin oranı binde 1 olup büyükşehirdeki bir arazi için ise binde 2 oranında vergi ödemesi yapılıyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER