Tapuda Yapılan İsim Hataları Nasıl Düzeltilir?

Tapu müdürlüklerinde sıkça karşılaşılan isim, soy isim, baba adı vs. yapılan hatalar nasıl düzeltilir?

Tapuda Yapılan İsim Hataları Nasıl Düzeltilir?

Manşet Aydın'dan Cemile Cabadağ'ın Yazısı...

Tapuda karşılaşılan isim hatalarının önüne geçmek ve hatayı düzeltmek için yapılan işleme tapuda isim tashihi denilmektedir. Yani yanlış olan ismin doğrusu ile düzeltilmesidir.

Eğer alınan tapuda bir isim hatası var ise isim tashihi yapılması gerekmektedir. Tapuda isim hatalarının meydana gelmesini sağlayan birçok etken bulunmaktadır.

Geçmişte Kadastro ve tapulama hizmetlerinin tam çalışmaması ve dikkatsizlik nedeni ile isim hataları ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca tapusu bulunan konutu yüz ölçümü, niteliği, malikin isim hatası, malikin kimlik bilgilerinde eksiklik gibi nedenlerden dolayı da isim tashihi yapılmaktadır.

Tapuda yer alan isimler arasında sadece malikin değil aynı zamanda malikin baba adı ve soyadının da doğru olması gerekmektedir. Soyadı değişiklikleri için de tapu düzeltme işlemleri uygulanmaktadır.

Bu nedenle kayıtlardaki yanlış yazılan ismin düzeltilmesi için bazen de dava açılması gerekmektedir.

Tapuda isim düzeltme davası Tapuda isim tashihi için tapunun ait olduğu gayrimenkulün bölgesinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir.

İlgili bölgede Sulh Hukuk Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemelerine de başvuru yapılabilmektedir. Yetkili mahkeme ise tapu taşınmazlarının bulunduğu yer mahkemesidir.

Başka bir şehirde taşınmazına ait tashih davası açamazsınız. Tapu müdürlüğünde tashih işlemi için İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, Taraf/Tarafların nüfus cüzdanı, İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber, (yüzölçümü düzeltmelerinde ilmühabere gerek yoktur) Varsa düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği ile Tapu müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Bazen vatandaşların tapu kayıtları e-Devlet sisteminde gözükmüyor olabilir bunun sebebide isim hatasından dolayıdır.

Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman telaşlanmanıza gerek yoktur taşınmazının bulunduğu tapu müdürlüğüne giderek araştırma yapabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 21:59
YORUM EKLE