Tapuda İntifa Hakkı Nasıl Kaldırılır?

Bir gayrimenkulün kullanma hakkına intifa hakkı denir. Bu durum, kanunlarca güvence altına alınmıştır.

Tapuda İntifa Hakkı Nasıl Kaldırılır?

Sözleşmede aksi hükümler yer almadığı sürece ve sözleşmede hak sahibinin şahsi kullanımı belirtilmediği durumlarda başkasına devredilebilir.

Medeni kanunlar çerçevesinde düzenlenen esaslara göre hükümler verilmektedir.

İntifa hakkı, gerçek kişilerde ölüm ile tüzel kişilerde ise 100 yıllık sürenin dolması ile son bulur. 

Nasıl Kaldırılır?

İntifa hakkı, tapu kütüğüne tescil edilmesi ile kurulan bir sistemdir. İntifa hakkının kazanım ve tescilinde ise, medeni kanuna göre aksi bir durum yoksa genel mülkiyet hükümleri uygulanır.

Bu sayede sözleşme kanun ya da mahkeme kararı ile intifa hakkı kurulabilir.

Mal sahibinin ölmesi, tapu sicilindeki intifa hakkını kendi kendine ortadan kaldırmıyor.

Bunu kaldırmak için de yapı müdürlüğüne başvurmak gerekiyor. İntifa hakkının kaldırılması için tapuya küçük bir miktar ödeme yapılması gerekiyor.

 İntifa Hakkı Sahibinin Hakları

İntifa hakkı, sahibine verilen malları kullanma, yararlanma ve zilyetliğinde tutma hakkıdır. İntifa hakkı, kişiye malı istediği gibi kullanma ve tasarrufta bulunma yetkisi verir.

Kişiye zilyet olma hakkı ise, maldan yararlanma hakkı, maldan gelir elde etme hakkı, mal hakkında resmi defter tutulmasını talep etme ve malı yönetme hakkına sahiptir.

Sözleşmede belirtilen süreç boyunca bu haklardan yararlanılabilir. Aynı zamanda intifa hakkı, mala bakım yükümlülüğü, koruma yükümlülüğü, 

 Sigorta yükümlülüğü, vergi ödeme yükümlülüğü, masraf ve vergiler gibi pek çok ödev ve sorumluluğu da beraberinde getirir.

 İntifa Hakkı Masrafı

 Pek çok insan intifa hakkından doğan masrafların ne kadar tuttuğunu merak ediyor. İntifa hakkı için tapuda ödememesi gereken bir harç miktarı vardır.

Gayrimenkul üzerinde intifa hakkı tesisi ve diğer devir için ödenen bedel üzerinden harç alınması gerekir.

Malın bedeli üzerinden devir alanlar için binde 20 oranında harç ödemek gerekiyor. Aynı zamanda kayıt masrafının üçte ikisi oranında harç ödenmesi gerekiyor.

Kısacası, malın gerçek değeri ile doğru orantılı olarak harç miktarı çıkıyor. İntifa hakkı için belirlenmiş standart bir harç belirlenmemiştir.

İntifa hakkı ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de intifa hakkının mirasçılara geçip geçmediği sorusudur.

Kişinin ölümü ile intifa hakkı sona erer. Kişinin mirasçıları ise bu haktan yararlanamıyor.

İntifa hakkı, gerçek kişilerde ölümle son bulurken tüzel kişilerde ise, 100 yıl sonra son bulur. 

Milliyet

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 22:13
YORUM EKLE