Tapuda Hatalı Bilgi Düzeltme İşlemi Nasıl Yapılır?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan, "Tapuda babamın isminin ‘Asef’ olarak yazılacağı yerde ‘Asif’ olarak yazıldığını gördüm. Bu yanlışlık ileride bir problem doğurur mu? Nasıl düzeltebilirim?" sorusunu cevapladı.

Tapuda Hatalı Bilgi Düzeltme İşlemi Nasıl Yapılır?

Okuyucuma yanıtım biraz uzun olacağı için doğrudan Tapu Sicil Tüzüğü’nün ilgili maddesini vereyim. Bu işini görecektir.

-- Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re’sen düzeltme yapılır.

-- İstem belgesinde yapılan yanlışlık veya eksiklik düzeltilerek belgenin uygun bir yerine yazılmak suretiyle, taraflar ve tapu görevlilerince imzalanır ve sicilde buna uygun düzeltme yapılır.

-- Ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması halinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı başvuruları üzerine, istem yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme yapılır.

-- Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır.

-- Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikteyse, bu hak sahiplerinin de yazılı olurları aranır.

-- Müdürlük, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri tebliğ etmekle yükümlüdür.

Ayrıca şöyle bir yol da izlenebilir. Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hatası ilgilisinin başvurusu üzerine;

-- Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaberi ile düzeltilir.

-- Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler incelenmek ve gerektiğinde tanık, varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 08:58
YORUM EKLE