Tapuda Cins Değişikliği Harcı Ne Kadar?

Tapuda cins değişikliği işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne başvuru dilekçesi ve gerekli belgelerle başvurulması ve harç ödenmesi gerekiyor.

Tapuda Cins Değişikliği Harcı Ne Kadar?

Cins tashihi işlemi ile gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürülebiliyor. Yapılan işlemle birlikte paftasında ve tapu sicilinde de değişiyor.

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvuruda bulunuluyor. Harç ödemelerinin de yapılmasının ardından tapu belgesinde cins değişikliği yapılıyor. 

Tapu Cins Değişikliği için Gereki Belgeler

-- Cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi

-- Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı 

-- Yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı

2021 Tapu Cins Değişikliği Harcı

1.000 metrekare arasında olanlardan, 463 lira

1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 653,50 lira

3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 64 lira

Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1.818 lira

Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 256,50 lira

Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 119 lira

Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.

Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 119 lira

Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.

Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 119 lira

Emlak Kulisi

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 13:11
YORUM EKLE