Tapuda Arsa Payı Ne Demek?

Arsa payı, kat mülkiyeti varsa, bağımsız bölümlerin ortak mülkiyet payıdır. Bağımsız bölümlerin binanın tamımına kıyasla olan değerlerine göre tahsis edilir.

Tapuda Arsa Payı Ne Demek?

Arsa tapusu payının hesaplaması oldukça kolaydır. Bu hesabı bilerek suistimallerin önüne de geçilebilir.

Arsa payı, yasalarda belirtildiği gibi dağıtılmalıdır. Arsa payı ve kat mülkiyeti birbirinden bağımsız olarak devredilemez. Yine aynı şekilde, birbirinden ayrılamaz.

Bir binada bulunan her bağımsız bölüme arsadaki payına göre değer verilmelidir. Belediyeler ve tapu daireleri bu konuda gerekli ilgiyi göstermemektedir. Bu sebeple de kooperatifler ve müteahhitler arsa paylarını rastgele, doğru olmayan oranlarla dağıtabiliyor.

Kendi arsa payınızı hesaplamak da zor değildir. Arsa payı, tapu senedi üzerinde belirtilen ana yapının metrekaresinin, yine tapuda belirtilen söz konusu bağımsız bölüme ait arsa payına oranı ile hesaplanır.

Sahip olduğunuz taşınmazın arsa payını tapu dairesinden de isteyebilirsiniz. Eğer kanunlara uygun bir şekilde dağıtım yapılmamışsa daire sahibi mahkemeye başvurarak arsa paylarının yeniden gözden geçirilmesi istenebilir.

Keşif ve bilirkişi raporu sonucu hata olduğu ortaya çıkarsa arsa payları tekrar incelenerek düzeltilir. Düzeltilmiş haliyle tapuya tescili yapılır.

YORUM EKLE