Tapu Nedir?

Hukuki dilde taşınmaz olarak adlandırılan bir araziye, arazinin bir bölümüne veya arazinin üzerinde bulunan herhangi bir yapıya sahip olunduğunu belirten belgeye tapu diyoruz.

Tapu Nedir?

Tapunun, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yetkili olarak görev yapan tapu memuru tarafından verilmiş olması gerekmekte. Tapu belgesinin oluşturulmasında herhangi bir usulsüzlük olmadığı sürece hukuki zeminde gereçli olan tapu belgeleri yazılı ve aynı zamanda resmi niteliği olan bir belgedir. 

Resmî bir belge olması, tapunun düzenlenmesini sadece devlete ait kurumların yetkili olarak yapabildiği anlamına gelmekte. Dolayısıyla bir noter aracılığıyla bile olsa tapuya kayıt işlemi yapılmış olsa dahi, bu işlem hukuki zeminde geçerliliği yoktur. Bununla birlikte hiçbir resmi kurum tarafından kabul görmemektedir. Bu sebeple tapunun resmiliğini yitirmemesi ve geçerliliğini koruması için, tapu çeşitlerinin iyi bilinmesi ve vatandaşlar tarafından söz konusu tapu çeşitlerinin araştırılması gerekmektedir. 

TAPU ÇEŞİTLERİ

Günümüzde resmi olarak 3 çeşit tapu bulunmaktadır. Kurumlar tarafından resmiliği kabul edilen bu tapular şu şekildedir; 

--Hisseli tapular 

--Kat irtifaklı tapular 

--Müstakil tapular 

YORUM EKLE