Tapu Eşe Nasıl Devredilir?

Tapunun eşe devri hem bedelli hem de bedelsiz olarak yapılabiliyor. İşte detaylar...

Tapu Eşe Nasıl Devredilir?

Bu işlemin gerçekleşmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu dairesinde yapılan bu devir işlemi için bazı masrafların ödenmesi gerekiyor.

Ödenecek masraf ve ödemelerin yapılması gereken bankalar, müdürlük tarafından mesaj yolu ile bildiriliyor.

Tapunun eşe devri bağış yoluyla yapılacak ise: gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden Binde 68,31 oranında harç tahsil ediliyor.

Eşe devir satış yolu ile yapılacaksa: gayrimenkullerin alım satım işlemleri için, taşınmaz malın gerçek satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsil ediliyor. Bu bedeli hem alıcının hem de satıcının ayrı ayrı ödemesi gerekiyor.

Tapuda eşe devir için istenen belgeler:

-- Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

-- Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin nüfus cüzdanları,

-- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

– Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 03:34
YORUM EKLE