Tapu Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

Tapu kütüğünde tek parsel halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsele ayrılması işlemine tapu bölme denir. Peki tek tapu nasıl bölünür? Tapu bölme işlemi nasıl yapılır?

Tapu Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

Tapunun bölünme işlemi gayrimenkulün bir sahibi varken, bölünmesi ya da bir kısmının satılması durumlarında yapılabiliyor.

Tek tapu bölünmesi işleminin yapılabilmesi için söz konusu gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye gerekli evrakların temin edilmesi ile başvurulması gerekiyor.

İfraz işleminin tamamlanabilmesi için bir de belirlenen harcın ödenmesi gerekiyor. 

Tapu bölünmesi işlemi büyük bir alanı kapsayan parseller bölünerek küçük parseller haline getirilmesi şeklinde oluyor.

Tek tapu bölünmesi işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikli şart olarak Tapu kadastro müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor.

Tapu bölünmesi işleminin gerçekleşebilmesi için bazı şartlara uyması gerekiyor:

-- Tarımsal alanlarda her bir parselin en az 5.000 metrekare olması gerekiyor. Dolayısıyla 10.000 metrekareden daha küçük bir parselin bölünmesi müracaatı onaylanmıyor.

-- Tapu bölünmesi işlemi için belli şartlardan bir tanesi de gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye gerekli evrakların eksiksiz olarak verilmesi oluyor.

Tek tapu bölünmesi işlemi için gerekli belgeler aşağıda yer alıyor:

-- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

-- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.

-- İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise  DASK deprem sigortasının da olması gerekiyor.

İfraz Harcı Ne Kadar?

İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden hesaplanıyor.

İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkullerin ilgili belediye tarafından bildirilen 

Emlak beyan değerinden az olmaması gerekiyor.

Buna göre beyan edilecek değerleri üzerinde binde 11,38 oranında tapu ifraz harcı tahsil ediliyor. 

Baran Emlak

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 02:59
YORUM EKLE