Tapu Beyannamesi Ne Demek?

Gayrimenkulün mülkiyet hakkı alındığında belediyeye tapu beyannamesi verilir. Beyannamenin içeriğinin, taşınmaz mala sahip olunan yıl sonuna kadar içermesi gerekir.

Tapu Beyannamesi Ne Demek?

Bildirim zamanında yapılmazsa ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Eğer tapu beyannamesi yapılmayan zaman aralığında vergi ziyaı oluşmuşsa, vergi ziyaı cezası kesilir.

Bildirim eğer geç yapılırsa ve aynı zamanda vergi ziyaına neden olursa aralarında karşılaştırma yapılır ve tutar olarak daha fazla olan ceza uygulanır.

Örneğin Mayıs ayında bir taşınmaz mal aldıysanız, Aralık ayına kadar belediyeye gidip beyanda bulunmak gereklidir.

Mülk sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi, adres ve telefon numarası, kapak dosyası ve tapu fotokopisi tapu bildirimi yaparken gerekli belgelerdir.

TAPU BEYANNAME ÖRNEĞİ


……………..  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

……………..  İL-İLÇE-BELDE

Emlak Vergisi Sicil No: ……………..

Vergi Kimlik Numarası: ……………..

MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No

İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl – İlçe

İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon

TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığı

Tarih ve  İmza

……./……/20…..

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hüseyin çskıroğlu
Hüseyin çskıroğlu - 10 ay Önce

6100 m tarlanın taoysuna nekadar üçret çıkar belediyeye beyanda bulununca

EMLAK GÜNDEMİ: Tarla bedeline göre değişen bir durum.