banner53

Takyitli (Kısıtlamalı) Satış Nedir? Takyitli Satış Senedi

Takyitli diğer adıyla kısıtlamalı satış, belirli koşullara bağlayarak, genellikle tapu kütüğüne kayıtlı taşınmazların ve ayni hakların üzerindeki her tür sınırlandırmaya denir. Tapuya takyit şerhi konulması, o taşınmazın sözleşmede belirtilen ya da kanunda öngörülen hususlarda sınırlandırmaya tabi olduğunu ve taşınmaz üzerinde satış devir gibi işlemlerin yapılamayacağını ifade eder.

Takyitli (Kısıtlamalı) Satış Nedir? Takyitli Satış Senedi

Satışı talep edilen taşınmaz malın tapu kütük sayfasının şerhler, beyanlar, irtifak hakları ve rehinler sütununda bulunup da, taşınmazın devrini engellemeyen takyitler (kısıtlamalar) olması halinde düzenlenecek resmi senette bu kısıtlamaların aşağıdaki şekilde gösterilmesi gerekir.

TAKYİTLİ (KISITLAMALI) SATIŞ SENEDİ

a) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, şerhler sütunundaki "Haciz: ........ tarih ......... yevmiye (Borç : ....... TL.), Satış vaadi: ..... tarih, ..... yevmiye (Bedel: ...... TL.), Şufa hakkı: ..... tarih ...... yevmiye (........ lehine), Kira: ...... tarih, ..... yevmiye (Yıllığı ..... TL., ....... lehine)" şerhleri ile birlikte ..... adına kayıtlı iken;.........

b) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, beyanlar sütunundaki; "Kadastro Kanununun 41. maddesine göre yüzölçümü düzeltilecektir. ........ tarih ......... yevmiye" "Yönetim Planı: 01/05/2000" , " Muhdesat: ..... " beyanları ile ....... adına kayıtlı iken; .......

c) Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, irtifak hakları sütunundaki; "a-M: intifa hakkı ......' ya aittir........ tarih ........ yevmiye, b-M: Krokisinde gösterilen yerden .......'nın traktörle geçme hakkı vardır ....... tarih ...... yevmiye, c-H: bu parsel lehine .... ada ...... parsel aleyhine kaynak hakkı vardır....... tarih .... yevmiye" hak ve mükellefiyetleriyle birlikte ....... adına kayıtlı iken;.........

d) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, rehinler sütunundaki; "T.C. Ziraat Bankası lehine 1. derecede ......TL. bedelli 1 yıl vadeli %45 faizli ipotekle" birlikte ...... adına kayıtlı iken; ......

e) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, şerhler sütunundaki; Haciz...... tarih ......... yevmiye (Borç : ....... TL.), irtifak hakları sütunundaki ........ hak ve mükellefiyetleri, beyanlar sütunundaki ...... beyanları ve rehinler sütunundaki ....... ipotekler ile birlikte ..... adına kayıtlı iken; ........

Bu takyitlerin resmi senedin arkasındaki özel sütununda gösterilmesi ve tarafların imzasının alınması da gerekmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER