banner53

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Tahliye Taahhütnamesinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Son zamanlarda ev sahipleri yeni kiracıları ile kira sözleşmesi hazırlarken aynı zamanda kiracılardan tahliye taahhütnamesi de istemektedir. Peki tahliye taahhütnamesi nedir? Tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanır?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Tahliye Taahhütnamesinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kira ilişkisini düzenleyen mevzuatın kiracıyı korumaya daha eğilimli olduğu aşikârdır. Bu durum ise mal sahiplerinin kiracıları tahliye etmesini zorlaştırmaktadır.

Kiraya verenler, bu zorluğun önüne geçebilmek için (özellikle kira sözleşmesi imzalanırken) sıklıkla kiracılardan tahliye taahhütnamesi almayı tercih etseler de bu süreçte tarafların belirli hususlara dikkat etmesinde fayda vardır.

Zira belirli unsurları ihmal etmek, her iki taraf için zaman ve nakit kaybına sebebiyet verebilir.

Kiracıdan Tahliye Taahhütnamesi Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Genel kural olarak tahliye taahhüdünün;

-- Yazılı olarak

-- Belirli bir tarihi içerecek şekilde

-- Kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra alınması gerekmektedir.

Aksi takdirde tahliye taahhütnamesi usulüne uygun şekilde alınmamış olacaktır.

Her ne kadar ispat kolaylığı açısından noter huzurunda verilmesi daha sağlıklı olsa da, böyle bir zorunluluğun bulunmadığını da belirtmek gerekir.

Bu noktada kiraya verenlerin sıklıkla yaptığı bir hata olarak; kira sözleşmesinin imzalandığı aşamada alınan tahliye taahhütnamelerin geçersiz olduğunu belirtmek gerekir.

Ülkemizde dikkat edilmeyen hususlardan bir diğeri ise tahliye taahhütnamelerinin belirli bir tarihi içerecek şekilde alınmamasıdır.

Kanun uyarınca belirli bir tarihi içermeyen tahliye taahhütnamelerinin de geçersiz olduğunu hatırlatmak gerekir.

Tahliye taahhüdü alınacak konut, eğer bir ailenin ikamet ettiği “aile konutu” ise bu durumda diğer eşten de onay almakta fayda vardır.

Ayrıca eğer gayrimenkul, birden fazla kişiye kiraya verilmişse, bu durumda tahliye taahhüdünün tüm kiracılardan birlikte alınması gerekecektir.

Bu noktada belirtmek isteriz ki; her ne kadar tahliye taahhütnamesi bir şarta bağlanamasa da, belirlenen tarihte taşınmazın tahliye edilmemesi halinde kiracının cezai şart ödeyeceği tahliye taahhütnamesinde kararlaştırılabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Tarihsiz Şekilde Verilirse?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, tahliye taahhütnamesinin önemli unsurlarından birisi de tarihin belirli olmasıdır. Ancak uygulamada tarih kısmının boş bırakılarak tahliye taahhütnamesi verildiğine şahit olunabilmektedir.

Bu noktada her ne kadar normal şartlarda böyle bir taahhütnamenin sonuç doğurmayacağı söylenebilse de, kiraya verenin üstünü güncel bir tarihle doldurduğu durumlarda kiracılar söz konusu durumu ispat etmekte zorlanabileceklerdir.

Bu gibi durumları önleme adına kiracılar boş tahliye taahhüdü vermemeli, bir şekilde vermek zorunda kalırlarsa aynı belgenin nüshasını alarak saklamalıdırlar.

Benzer şekilde, sözleşmenin imzalandığı gün (ileri bir tarihte verilmişçesine) alınan tahliye taahhütnamelerinin de gerçekten hangi gün alındığının kiracılar tarafından ispat edilmesi, şu aşamadaki sistemde kolay gözükmemektedir. Dolayısıyla bu hususta da tedbirli olmakta fayda vardır.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2021

….. TC Kimlik Numaralı …….. adresinde mukim …… ‘den kiraladığım ……. adresinde bulunan kiralık gayrimenkulü …./…../….. tarihinde hiç bir şart ve koşul ileri sürmeksizin, …. tarihli kira sözleşmesine uygun şekilde ayıpsız ve hasarsız şekilde tahliye etmeyi taahhüt ederim. Belirttiğim tarihten daha geç yahut Sözleşme’ye aykırı şekilde tahliye işlemlerini gerçekleştirmem halinde doğacak her türlü zarar şahsıma ait olup bu zarardan kaynaklanan masrafları ivedilikle ödeyeceğimi kabul ve beyan ederim.

Kiracının Adı ve TC Kimlik No’su

Kiracının Adresi:

İmza

Bu noktada her tahliye taahhütnamesinin farklı mahiyetleri bulunabilecek olup özellikle büyük meblağlı kira sözleşmeleri için alınacak tahliye taahhütnamelerinde uzman avukatlara danışmanız önem arz etmektedir

Kiracının Tahliyesi

Esasında taahhütname almak kiracının tahliyesi için her zaman yeterli olamayabilir.

Zira kiracı gerek kendisinden kaynaklanan gerekse de diğer sebeplerden ötürü, taahhütnamede bildirdiği sürede kiralananı tahliye edemeyebilir.

Bu gibi durumlarda taahhütnamede belirtilen tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibi başlatılabileceği gibi sulh hukuk mahkemeleri nezdinde dava da açılabilir.

Tahliye taahhütnamesi, (varsa) alt kiracılar için de hüküm doğuracaktır.

Son olarak belirtmek gerekir ki, kiracıların tahliyesi yalnızca kiracılardan taahhütname almak suretiyle olmayıp kiraya verenlere birçok imkân tanınmıştır.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 09:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER