Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Tahliye taahhütnamesi kiracının, kiralanan evin belgede belirtilen tarihte hiçbir şarta gerek kalmaksızın boşaltıp tahliye edileceğine ilişkin imzaladığı yazılı belgedir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Yasalarımız, çoğunlukla kiracıyı korumakta; bu şekilde daha güçsüz konumda olan kiracı yararına düzenlemeler yapmaktadır.  

Ancak; Borçlar Kanunu madde 352, tahliye taahhütnamesini düzenlemiş olmakla; kiraya verenleri tahliye konusunda koruma altına almıştır.  

Bu sayede kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenebilir.

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için gerekli şartları nelerdir?

Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır. Sözlü olarak beyan edilen tahliye taahhütü gerçerli değildir.

Yazılı şekilde yapılan bu taahhütnamesinde evin hangi tarihte boşaltılacağı açık ve net bir biçimde belirtilmiş olmalıdır.

Aksi takdirde yapılan tahliye taahhütü kanunda öngörüllen kurallara aykırı olduğundan geçersiz sayılacaktır.

Yargıtay kararlarında, tahliye tarihi açık ve net olmayan tahliye taahhütnamelerine itibar edilemeyeceğini söylemiştir.

Tahliye taahhütnamesi kiralananın kiracıya tesliminden sonraki bir zamanda düzenlemiş olmalıdır.

Ancak düzenlenme tarihinin bulunmaması veya sonradan doldurulmuş olması halinde bu durum tahliye taahhüdünü geçersiz hale getirmez.

Yargıtay,  kiracının düzenleme ve tahliye tarihi kısımlarının boş bırakarak imzalamış olduğu taahhütnamesinin de geçerli olduğunu kabul etmektedir.  

Bu belgenin boş kısımlarının daha sonra başkası tarafından doldurulmuş olması belgeyi geçersiz kılmaz.  

Zira hukuk sistemimizde boş kağıda imza atanın bunun sonucuna katlanması gerektiği kabul edilmektedir.

Tahliye taahhütnamesini bizzat kira sözleşmesinde kiracı olarak anılan kişinin veya onun vekilinin imzalaması gerekmektedir.

Sonuç olarak, eğer kiracının ev sahibine verdiği tahliye taahhütnamesinde bazı tarihler boş veya belirlenenden farklıysa, sadece boş bir kağıt imzalanarak teslim edildiyse; kiracı, hata - hile veya tehdit altında imzalanmış bu belge ile bağlı olmadığını, öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bildirmelidir. Bu bildirim noter vasıtasıyla yapılmalıdır.

Kiracı, kanunda kendine tanınan bu hakkı süresi içinde kullanmadığı takdirde kiraya veren ile aralarındaki tahliye taahhüdü geçerli olacaktır.

Kiraya veren ile kiracı arasında tahliye taahhütnamesi nedeniyle çıkacak bir uyuşmalığın dava yolula çözülmesi sırasında, kiracı boş olarak imzaladığı belgenin tahliye taahhüdü olarak verilmediğini veya tahliye taahhüdü olarak verilmekle beraber; tahliye tarihi ve diğer hususların kiraya veren ile aralarındaki anlaşmaya aykırı doldurulduğunu ispatlayamadığı sürece belge geçerli olacaktır.

Kira sözleşmesinin yenilendiği tarihte kiracı tahliye taahhütnemesi düzenleyebilir mi?

Tahliye taahhütnemesinin kiralananın tesliminden sonraki bir tarihte düzenlenmesi gerektiğinden yukarıda bahsetmiştik.

Bu nedenle kiracı kiralananın tesliminden sonra herhangi bir tarihte kiraya verene tahliye taahhütnamesi gönderebilir.

Kiracı tahliye taahhütnamesine rağmen evi boşaltmadıysa ne yapılmalı?

Bu taahhüt olmasına rağmen kiracı, kiralananı boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Bilinmelidir ki tahliye taahhütnemesinde kararlaştırlan tahliye tarihi o gün geldiğinde kira sözleşmesini sona erdirmez, sadece kiraya verene kira sözleşmesini sonlandırmak için icra yolu veya dava yoluna gitme hakkı tanır.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 05:17
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali bey
Ali bey - 3 hafta Önce

5 Yıldır Kirada oturduğumuz evi tutarken ben şehir dışında olduğum için eşim belgeleri imzalamıştı sanırım tahliye taahhütnamesi de imzalatılmış eşim hatırlamıyor ama ev sahibi söyledi sadece eşimin imzası bu belgeyi geçerli kılar mı? Ve bu taahhütname ye bir tarih girilmediyse ev sahibi istediği zaman tarihi girip evden çıkarmak için kullanabilir mi

EMLAK GÜNDEMİ: Tahliye taahhütnamesinde önemli olan tarih ve imzalayan kişi ile kira sözleşmesinin yapıldığı kişinin aynı olmasıdır. Bu durumda kiracı sözleşme tarihi dolduğunda talep edilmesi durumunda evi boşaltmak zorundadır. Taraflar tekrar anlaşarak yeni bir sözleşme de düzenleyebilir.