banner53

Sorunlu Komşu Binadan Nasıl Atılır? Suç Kapsamında Olan Rahatsız Edici Davranışlar

Kat mülkiyeti kanununa göre geçimsiz ve sorunlu komşular için bazı yaptırımlar uygulanabilmesi mümkün.

Sorunlu Komşu Binadan Nasıl Atılır? Suç Kapsamında Olan Rahatsız Edici Davranışlar

GEÇİMSİZ KOMŞUNUN EVİ SATILABİLİR!

Diğer kat maliklerine sorun yaşatan kişi, bu çekilmezlik hali süreklilik kazandığı takdirde, dairenin kiracısı değil sahibi olsa dahi, kat maliklerinin sayı ve  arsa payı oranına göre çoğunluk kararına göre dairenin satışı istenir.

Bu daireyi kat malikleri  arsa payı oranında satın alır. Böylece problemli komşu apartmanda çıkartılır.

“Madde 25 – Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.”

Bu maddeye getirilen düzenlemeye göre : “Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır.

Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir.

Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.”

“Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.”

SUÇ KAPSAMINDA OLAN DAVRANIŞLAR

Yani problemli komşunun çıkardığı sorunların resmi kurumlarca tespitinden sonra dava için başvuru yapılabilir. Söz konusu sorunun TCK kapsamında olmasına gerek yoktur. Kabahatler kanunu kapsamında da olabilir.

Örneğin;

-- Sarhoş olarak başkalarının huzur ve rahatını bozacak şekilde davranışlarda bulunmak,

-- Başkalarının huzur ve rahatını bozacak şekilde gürültüye neden olmak

-- Apartmanın ortak yerlerinde tütün mamulleri tüketmek

-- Çöplerini bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak, çöp sularını apartman içine akıtmak gibi davranışlar kabahatler kanuna göre zabıtaya tespit ettirilebilir.

-- Yukarıdaki kabahatlerin açılımı şu şekilde olabilmektedir. Evde sürekli topuklu ayakkabı ile gezerek gürültüye neden olmak, kavga ederek gürültü çıkarmak, sürekli kapıları çarparak gürültü etmek, yüksek sesle müzik dinlemek… 

Söz konusu komşular TCK kapsamında suç sayılabilecek davranışlarda da bulunabilirler. Bu davranışlar da savcılığa şikayet edilmek suretiyle tespit ettirilir. Kötü davranışların süreklilik kazanması halinde KMK 25 e göre dava açılabilir. (Kişilerin huzur ve sükununu bozmak ve gürültüye neden olmak da TCK’ya göre bir suçtur.)

AİDAT ÖDEMEYENİN EVİ DE SATILABİLİR

Bunun dışında yine KMK madde 25 e göre aidat borcunu ödemeyen komşular aleyhinde de daire satışı kararı çıkartılabilir.

-- Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde 3 defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

-- Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33. madde gereğince verilen emre rağmen bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;

-- Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.” halinde dava açılabilir.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 13:25
YORUM EKLE
YORUMLAR
temel inci
temel inci - 7 ay Önce

ortak alnlarda kedi beslemek sucmu?

EMLAK GÜNDEMİ: Ortak alanlarda hayvan beslemeyi kesin olarak yasaklayan veya izin veren bir kanun hükmü yoktur. Ancak ortak yerlerin nasıl kullanılacağına dair genel çerçeve belli olup bina maliklerine Yönetim Planı ile emredici hükümlere aykırı olmamak şartı ile farklı düzenlemeler yapabilme imkanı tanınıyor. Eğer komşulardan yana bir şikayet söz konusu değilse, ortak alanda hayvan beslenebilir. Ancak bir kişi dahi karşıysa ortak alanda hayvan beslenemez.

Sdogan
Sdogan - 2 ay Önce

Konşum her cuma günü alkol alır gece 02de evimin kapısını çalıp uykudan uyandırıyor her calinca kapı.i açmıyorum gidiyor evdekiler kim oydu diyince gine komşu bir basu ayırıyor ilaç istiyordur diyerek atlatıyorum a.an kavga çıkmasın ama sabrim kalmadi ne yapsam yöneticiye söyledim gine değişen olmadı görüntülü resmini çekip savciligami bildirsek oda suç bela iste çok çaresiz kaldim

EMLAK GÜNDEMİ: Kapınıza dayanan birinin görüntüsünü almak neden suç olsun? Sizi rahatsız eden o! Çekinmeden savcılığa suç duyurusunda bulunun. Bu 'tipler' kadar cesur olmak zorundayız!

SIRADAKİ HABER