Site Yönetimi Kanunu 2020

Site yönetiminin nasıl yürütüleceği Kat Mülkiyeti Kanununda belirlenmiştir.

Site Yönetimi Kanunu 2020

Site Yönetimi Kanunu

“Kat Mülkiyeti Kanunu” olarak bilinen, site yönetimi ile ilgili iş ve işleyişin nasıl olması gerektiğinin yasal dayanağı niteliğindeki bu kanunda her şey açıkça belirtilmiştir. 

Site yönetimi kanunu site yöneticilerinin başucu kitabıdır. Bu yasaya göre site yönetimi oluşturulur, denetim kurulu seçilir ve her yıl ocak ayında toplanarak bütçe ibra edilir.

Toplantı zamanı sitenin kullanım amacına göre yaz aylarına da alınabilir. Hatta birçok binadan oluşmuş büyük sitelerin toplantısı iki yılda bir de yapılabilmektedir.

Site sakinlerinin genel kurul toplantısından haberdar edilmesi için yazılı evrakla duyurulma şartı vardır.

Daire sahiplerinin evlerini kiraya verdikleri durumda site yönetimi toplantısına kiracısı, ev sahibinden vekalet almak suretiyle katılabilir ve oy kullanabilir.

Toplantıya katılamayan sakinlerin yerine yine vekaletle başka biri katılabilir; ancak bir kişinin en fazla iki kişi yerine vekalet edebileceği daha sonraki kanuni düzenlemelerde ifade edilmektedir.

Buradaki vekalet, belirli bir ücret ödenerek noter aracılığıyla alınan vekalet değildir. Daire sahibinin manuel olarak düzenlediği ve imzaladığı bir belge vekalet olarak kullanılabilir.

Yine site yönetimi kanununda, belirli oranda toplanan katılma paylarının kat malikleri tarafından aksatılması halinde neler yapılacağı ile ilgili maddeler de bulunmaktadır. Site yöneticisinin üzerinde bulunan yasal yollara başvurma yetkisi zaman zaman bu amaçla kullanılabilmektedir.

Site Yöneticisi

Tek bir apartman veya daha geniş bloklarla oluşturulan sitelerin her zaman bir site yöneticisine ihtiyacı vardır. Günlük yapılacak işlerin yanı sıra haftalık, aylık veya yıllık yapılacak tüm işlerin yapılabilmesi, boya, bakım, çevre düzenlemesi ve tamirat gibi sitelerin fiziksel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi başlı başına bir sorumluluk gerektirir.

Site yönetiminin oluşturulmasıyla işe koyulan site yöneticisi bir önceki yönetimden bütçeyi devralıp, bulunan eksiklikleri tespit etmelidir. Sitedeki binaların girişteki uygun yerlerine duyuru panosu yapmalı ve site ile ilgili her türlü duyuruyu buradan yapmalıdır.

Site yöneticisinin kat maliklerinin huzuru için belirli bir vizyonu olmalıdır. Site adına yapılacak yeni bir yatırım veya iş yok ise, rutin işlerin en iyi şekilde devam etmesi için elinden geleni yapmalı, aksaklıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamalıdır.

Siteler yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da yaşam alanıdır. Çocukların gelişimlerinde ve eğitimlerinde çok önemli yeri olan oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri, akranları ile sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturmak her site yöneticisinin asli görevlerinden biri olmalıdır.

Site Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Sitelerin tüm maliklerinin bir araya gelip genel kurulu oluşturmaları site yönetiminin birinci basamağıdır. Kat Mülkiyeti Kanununda genel kurulun nasıl toplanacağı ve yönetim planı ile ilgili maddeler mevcuttur.

Bu kanuna göre bütün ikamet edenleri ve daire sahiplerini bağlayıcı hükümler uygulanmak zorundadır.

İlgili kanunda kat malikleri kurulu olarak adlandırılan genel kurulun, her sene Ocak ayında toplanması gerektiği belirtilmektedir.

Ancak sitenin deniz kenarı veya yayla bölgesinde olması ve kullanıcılarının ancak yaz aylarında çoğunluğu sağlayıcı şekilde ikamet ediyor olması gibi durumlarda genel kurul toplantısı yaz aylarından birinde yapılabilir.

Bu tip yerleşkelerde ve ilk kurulan yerleşim birimlerinde site yönetimi nasıl oluşturulur konusu araştırılmalı ve tüm işlemler ilgili kanuna göre yürütülmelidir.

Birkaç blok ve daha fazlası şeklindeki binalardan oluşan sitelerde site yönetimi kat maliklerini iki yılda bir toplantıya çağırabilir. Buradaki fayda olabildiğince çok kişinin katılımını sağlamak ve kararları çoğunluğun katıldığı bir kurulda onaylatmakdadır.

İlk genel kurulda tüm daire sahiplerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı gereklidir. Katılım sağlanırsa yarıdan fazla kat malikinin oyu karar almak için yeterli olmaktadır.

Bu çoğunluk sağlanamazsa denetçi 15 gün içinde ikinci kurulun toplanacağını duyurmalıdır. İkinci kurulda yeter sayı aranmaz ve katılanların çoğunluğu ile karar alınabilir.

Site Yönetim Planı

Site yönetim planı siteyi yönetecek kişilerin yetki ve sorumluluklarını içeren bir plandır. Sitenin hangi amaçla kullanılacağını, yönetim usulünü, genel kurulca seçilen yönetici ve denetçilerin alması gereken ücretleri içermektedir.

Bu içerik tüm daire sahiplerini ilgilendirir. Olası anlaşmazlıklarda site yönetim planı çözümü içermiyorsa ve uzlaşma için kullanılamıyorsa Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre karar alınmalıdır.

Site sakinleri yönetim planını değiştirmek isteyebilir. Bunun için de belirli şartlar vardır. Site yönetim planı tüm daire sahiplerinin beşte dördünün oyu ile değiştirilebilir.

Karara katılmayanların bu değişikliği mahkemeye taşıma hakkı yine ilgili kanuna göre saklıdır. Yönetim planında yapılan bir değişiklik katılan ve katılmayan herkesi bağlayıcı niteliktedir.

Site yönetim planını değiştirmek oldukça önemli bir iştir ve bu süreçte alınan kararları içeren her türlü belge sitenin kütük dosyasında saklanmalıdır.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YORUM EKLE
YORUMLAR
Vedat tapanci
Vedat tapanci - 1 yıl Önce

Dört bloklu sitede giriş katlardayız üst katlar 160 metrekare de oturuyorlar girişler 90 metre karede oturuyoruz AİDATLAR eşit ödüyoruz kanunen hakkımız nedir.

EMLAK GÜNDEMİ: Bina kurul toplantısında aidatların arsa paylarına göre toplanacağı kararı alınırsa aidat ödemeleri arsa paylarına yani evin büyüklüğüne göre toplanabilir. Bu karar yoksa tüm kat malikleri evlerinin büyüklüğüne bakılmaksızın eşit aidat ve gider öder.

Maryam
Maryam - 1 yıl Önce

Çok iyi olacak. Kapı önünde ayakkabı bırakmak aynı çöp bırakmak gibi sayılır ve bu bir saygısızlık.

Petek Öztürk
Petek Öztürk - 1 yıl Önce

300 haneli yazlık bir sitede site yöneticisi insanların dinlenme alanı olan yeşil bir alanı beton haline getirip basketbol sahası yapma hakkına sahip midir ? Site sakinleri olarak nerelere şikayetimizi yapabiliriz? Çünkü site yönetimi kurul kararı falan almayıp kendi istediği şeyleri istediği yere yapıyor

EMLAK GÜNDEMİ: Ortak alanlara yapılacak eklemeler için kurul kararı gerekir. Diğer kat malikleri de durumdan şikayetçi ise acil toplantı kararı alınarak yöneticini bu hamlesi boşa çıkarılabilir.

Emel ece
Emel ece - 1 yıl Önce

Merhaba ben 44 dairelik havuzlu bir sitede oturmaktayım ve yıllık 2000 tl aidat ödenmekte bu sitede ingiliz ve türk yönetim beraber fakat hiç bir işte fatura yok sadece gider olarak kağıt üzerinde gösteriliyor buna nasıl itiraz edip her harcamanın faturasını isteye biliriz ve ayrıca ingilizler her geldikleri uçak vesaire masrafları site adayından karşılıyorlar bu yasallı şimdiden teşekkürler

EMLAK GÜNDEMİ: Site yönetimlerinde denetçiler bunun için vardır. Denetçiden yardım isteyebilirsiniz. Kat malikleri de yapılan toplantılarda yöneticiden harcamalarla ilgili hesap sorabilir.

Murat
Murat - 1 yıl Önce

Merhaba yönetim kurulu kurulmadan müteahhit kafasına göre dışarıdan yönetim getirip aidat talep edebilr mi

EMLAK GÜNDEMİ: Kat maliklerinin rızası olmadan dışarıdan yönetici atanamaz.

Aydan Ertekin
Aydan Ertekin - 1 yıl Önce

Site yöneticilerinin ve yardımcılarının çalışma (zorunlu) saatleri var mı?
Kendileri mi ayarlıyor. Teşekkür

EMLAK GÜNDEMİ: Site yönetimi için yasal bir mesai düzenlemesi yok. Yönetici belirlenen görevlerini dilediği saatlerde yapar.

Aslı Gündey
Aslı Gündey - 1 yıl Önce

Merhabalar 70 haneli bir sitede oturuyorum. Ev sahiplerinin yarısı farklı milletten ve farklı ülkelerde yaşıyorlar ve farklı zamanlarda burada bulunuyorlar bu sebeple 4/5 çoğunluğu her toplantıda sağlayabilmek mümkün değil. Yönetim kurulu başkanı olarak seçilen yönetici sıfatlı kişinin değiştirilmesi, yeni bir yönetici atanması ve diğer site çalışanlarının bazılarının işlerine son verilmesi için 4/5 çoğunluk şart mıdır? Yoksa ev sahiplerinden 36 kişi ile toplantı yapılıp 19 kişi ile karar alınabilir mi?

EMLAK GÜNDEMİ: Konuyla ilgili kanun maddesi şu şekilde: Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç 15 gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Recep Yalçın
Recep Yalçın - 1 yıl Önce

Dairelerdeki pay ölçerleri yönetim değiştirmek istiyor ve bunun için para talep ediyor ve imza alıyor bu kanunen doğru mu

EMLAK GÜNDEMİ: Bu karar ancak kat malikleri kurul toplantısında alınabilir. Toplantı kararı olmadan bu yapılamaz.


SIRADAKİ HABER