Site ve Apartmanlarda Hayvan Beslenebilir mi?

Site veya apartmandan ev satın alanlar en başından mevcut yönetim planını kabul etmiş sayılırlar. Yönetim planında, site veya apartman içinde tümüyle veya ortak yerlerde evcil hayvan beslemek yasaklanmış olabilir. Bu durumda ne yazık ki başkaca hiçbir zarar olup olmadığına bakılmaksızın mahkemelerce evcil hayvanının tahliyesine karar verilebilmektedir.

Site ve Apartmanlarda Hayvan Beslenebilir mi?

Avukat Ezgi Efendioğlu'nun Yazısı...

Onların da hisleri ve aklı, en önemlisi bir ruhu var. Mahkeme kararlarıyla tahliyelerine karar verilerek ailelerinden ayrılmaları en az insanlar kadar onların da canını fazlasıyla yakmaktadır.

Oysaki bu dünyada tek istedikleri mama, su ve sevgidir. Ne var ki insanların apartman, site gibi toplu şekilde yaşama zorunluluklarının olması nedeniyle evimizde beslediğimiz evcil hayvanlar bir “sorun” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sorunu yaratan her zaman ki gibi biz insanlar olmasına rağmen, suçu muhtaç ve korumasız hayvanlarda aramaktayız.

Toplu yaşama geçişin meydana getirdiği hukuk dallarından biri olan ‘komşuluk hukuku’ bakımından evde kedi köpek besleyen okuyucularımızı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay kararları ışığında bilgilendirmeye çalışacağız.

Evde kedi, köpek beslemek için öncelikle site veya apartman yönetimlerinin anayasası sayılabilecek yönetim planını irdelemek gerekir.

Yönetim planı, site veya apartmanın inşaatının bitmesiyle oluşturulan ve o yerin yönetim esaslarını belirleyen bir sözleşmedir. O site veya apartmandan ev satın alanlar en başından mevcut yönetim planını kabul etmiş sayılırlar.

Yönetim planında, site veya apartman içinde tümüyle veya ortak yerlerde evcil hayvan beslemek yasaklanmış olabilir. Bu durumda ne yazık ki başkaca hiçbir zarar olup olmadığına bakılmaksızın mahkemelerce evcil hayvanının tahliyesine karar verilebilmektedir.

Hukukumuzda sahipli hayvanlar “taşınır mal” kapsamına girmektedir. Evcil hayvan hakkında tahliye veya başkaca bir karar verme yetkisi yalnızca mahkemelere verilmiştir.

Mahkemeler dışında örneğin zabıta, belediye ekipleri veya yönetici gibi kimselerin konutunuzda bulunan evcil hayvana müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır.

Hatta tüm kat maliklerinin bu yönde imza toplaması da tek başına evcil hayvanın tahliyesi için yeterli değildir.

Yönetim planında evcil hayvan beslenmesi yasak ise site yönetimi evcil hayvan besleyen kat malikine dava açarak evcil hayvanın tahliyesini mahkemeden talep edebilir.

Bunun dışında, konutunuzda yaşayan hayvana başka bir müdahalede bulunulamaz. Aksi halde konut dokunulmazlığının ihlali gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmanız mümkündür.

Yönetim planında evcil hayvan beslenemez ifadesi, ancak tüm kat maliklerinin beşte dört çoğunluğu ile değiştirilebilir. Kat malikleri kurulunda tüm kat maliklerinin beşte dört çoğunluğu sağlandığı takdirde yeni yönetim planı tapuya şerh edilerek değiştirilebilir.

Yönetim planında evcil hayvan beslenmesinin yasak olduğu hususunda bir hüküm bulunmaması halinde Kat Mülkiyeti Kanunun 18. maddesine düzenlenen kat maliklerinin “birbirini rahatsız etmeme” yükümlülüğü ve Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesinde düzenlenen taşınmaz malikinin “komşusuna zarar verecek davranışlardan kaçınma” yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durumda evcil hayvanın diğer diğer kat maliklerine ve çevreye,

-- Saldırgan davranarak kişisel güvenliği ve huzuru bozmak,

-- Havlayarak veya başka şekillerde gürültü yaparak gürültü kirliliği yaratmak,

-- Dışkılamak, kıl dökmek vs. şekilde çevreyi kirletmek,

-- Çevreye rahatsızlık vermek şeklinde rahatsızlık verip vermediği araştırılmakta, verilen rahatsızlık “birbirini rahatsız etmemek” yükümlülüğünün ihlali boyutlarına ulaşmış ise evcil hayvanın evden uzaklaştırılmasına karar verilmektedir.

Umarız ki, etrafımızda her zaman korumasız ve masum hayvanların da bir yaşam mücadelesi verdiğinin bilincinde insanlar var olur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER