banner53

Site Ortak Alanları Kiraya Verilebilir mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "İstanbul’da 3 bin konutlu bir sitede oturuyorum. Yönetim hizmetini dışardan satın alıyoruz, blok temsilcileri kat maliklerinden oluşuyor. Mevcut yönetim sığınak ve blokların altındaki depoları kiraya veriyor. Bunun için blok temsilcilerinin ‘oybirliği yeterli’ diyor. Bu kiralamalar geçerli midir?" sorusunu cevapladı.

Site Ortak Alanları Kiraya Verilebilir mi?

Okuyucum tartışmalı bir konuya değinmiş. Ortak alanlar konusunda bazı şeyler söyledikten sonra konuya değineceğim.

Birincisi; 3 bin konut varsa ‘muhtelif bloklar var’ demektir. Bu sığınaklar da her bloğun kendine göre uygun yerinde olacaktır. Sığınaklar için belli yapım şartları bulunuyor.

Bu şartlarda yapılmış sığınaklar için bir karar alınacaksa, buna genel site yönetimi karar vermeyecek, her blok kendine ait sığınak için karar verecektir.

Zira blokların özel işleri için o bloğun kat malikleri kurulu karar verir.

İkinci olarak; ortak alanlar ortak mülkiyete tabidir. Bloklara ait ortak alanlar, o bloğun maliklerinin ortak malıdır, tasarruf da sair kararlar da malikler tarafından alınır, malikler dışında birilerinin karar alması düşünülemez.

Şimdi geleyim sığınağa. Blok kat malikleri kurulu karar vererek sığınağı kiraya verebilir mi? Verebilirse karar alma oranı nedir? Bu husus tartışmalıdır.

Bir görüşe göre; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 30’uncu maddesi, ‘toplantılarda, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır’ dediğine göre toplantılarda çoğunlukla sığınağın kiralanmasına ilişkin karar verilebilir.

Başka bir görüş ise Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45’inci madde hükmüne dayanmaktadır. Bu maddede denilen şudur: “...Anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadı ile kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılabilir.”

Şimdi ne oldu? Bu maddeye göre sayı ve arsa payı yetmiyor, ortak yerler için alınacak karar oybirliği ile alınacak.

Buna karşı olanlar ise savunmasında; ‘iyi ama bu madde sadece duvar, çatı ve damdan söz ediyor. Diğer yerler için 30’uncu madde geçerlidir’ diyorlar.

Son olarak benim de katıldığım bir görüş. Bir zamanlar Yargıtay sığınağın hiçbir şekilde kiralanamayacağına karar vermişti. Bence doğrusu da budur.

Zira bahsettiğim ortak yerler tüm kat maliklerinin malıdır. Bunlar üzerinde bir ortaklık vardır. Çoğunluk oyu ile kiraya verirseniz, çoğunluğa katılmayan kişilerin mülkiyet hakkına tecavüz etmiş olursunuz.

Peki kiraya verdiğinizde bu yer ne amaçla kullanılacak? Kesin bir yanıt, elbette sığınak amaçlı olarak kullanılmayacak, mesela depo yapılacak.

İyi ama yine aynı binalar için geçerli bir kural, ortak yarlar amaçları dışında kullanılamaz. Sığınağı kira verdiğinizde bu kuralı da çiğnemiş olmuyor musunuz?

SONUÇ: Bugün blok bazında tam iştirakle alınmış bir kararla kiraya verilebilmektedir.

Ancak benim görüşüm sabittir; ortak yerler amaç dışında kullanılamayacağına göre kiraya verilen sığınak da yine kiracı tarafından sığınak olarak kullanılmayacağı için sığınaklar hiçbir şekilde kiraya verilemez.

Zira kat malikleri, ihtiyaçları doğduğunda böyle önemli bir alanı kullanmaktan mahrum bırakılamaz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER