Senet İmzalarken Eşin Rızası Gerekiyor mu?

Takvim'den Feride Hilal İmal okuyucusundan gelen, ''Senet imzalarken eşin rızası gerekiyor mu?'' sorusunu cevapladı.

Senet İmzalarken Eşin Rızası Gerekiyor mu?

Türk Borçlar Kanunu'na göre eşin rızasını gerektiren hukuki işlemler şu şekilde belirlenmiştir:

-- Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.

-- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir.

Bu düzenlemelerin ardından bazı mahkemeler ve Yargıtay daireleri, bu düzenlemeyi geniş yorumlayarak 'bono, çek ve kambiyo senetlerinde eş rızasının aranmasına' hükmetmeye başladı.

Fakat bu uygulamadan sonra kimi alacaklıları olumsuz etkileyen bir tablo ortaya çıktı ve eşin rızası alınmamış bono, çek ve kambiyo senetleri geçersiz sayıldığından alacaklılar, kötü niyetli borçlular karşısında büyük bir mağduriyet yaşadı.

2018 Nisan ayında, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, bir karar birliğine vararak düzenlemenin nasıl yorumlanması gerektiğine son noktayı koydu.

Alınan kararla, kefalet için halen eşin rızası şart olmaya devam edecekken, çek ve bono gibi kambiyo senetleri imzalanırken eş rızası aranmayacak.

Kısaca son düzenleme ile artık bono, çek, kambiyo senetleri imzalarken eşin rızası gerekli değildir.

YORUM EKLE