Ruhsata Tabi Olmayan Tadilat Nedir? İzin Gerektirmeyen Tadilatlar

İmar Kanununun 21'inci maddesine göre, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı, kiremit aktarılması, mahallin özelliklerine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.

Ruhsata Tabi Olmayan Tadilat Nedir? İzin Gerektirmeyen Tadilatlar

BASİT TAMİR VE TADİLATLAR İÇİN İZNE GEREK YOK

Benzer bir hüküm olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63. maddesine göre basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.

TAŞIYICI SİSTEMİ ETKİLEMEME ŞARTI

Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir.

Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.

Yapı ruhsatı başvurusu yapılan bir parselde, mimari projenin ilgili idaresince onaylanmasını müteakip, fenni mesul ve iş güvenliği sorumluluğunun üstlenilmesi, uygulamaların şantiye şefi tarafından yürütülmesi, yapı sahibi ve müteahhidi tarafından yapı ruhsatı alınmadan yapının inşasına başlamayacağına dair noter taahhütnamesi verilmesi kaydıyla, ruhsatı veren idarenin uygun görüşü ile kazı izni verilebilir.

Bu iznin verilebilmesi için sorumluluğun üstlenildiğine dair hususun da fenni mesul ve şantiye şefi taahhütname ve sözleşmelerinde yer alması zorunludur. Ancak, kazı sahasında kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunludur.

Esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 58. maddesine göre mevcut yapının esaslı tamir ve tadili, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur.

Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. Yapı ruhsatına da bu projelerin tarihleri ve müelliflerin bilgileri yazılır.

RUHSATA TABİ DURUMLAR

İlk kriter, yapılacak inşaatın, binanın statik sisteminde değişiklik meydana getirip getirmediğidir. Eğer yapılan tadilat, yapının taşıyıcı sisteminde değişiklik meydana getiriyor ise niteliği ne olursa olsun ruhsata tabidir.

Örneğin eskimiş bir binanın taşıyıcı unsurlarını ve statik sistemini etkilemeyen cephe giydirme sistemi ruhsata tabi işler kapsamında değildir.

Bir yapının bağımsız bölümleri arasındaki duvarın kaldırılması inşaat ruhsatına tabi değildir. Keza, bir apartmanın aynı kişiye ait olan iki dairesinin birleştirilmesi amacı ile ortak duvarda kapı açılması, taşıyıcı unsuru etkilememesi nedeni ile ruhsata tabi değildir.

Çatının sökülerek yerine eternit örtülü çelik konstrüksiyon yapılması, binanın taşıyıcı sistemini etkilemediği için ruhsata tabi değildir. Buna karşılık bina görünümüne etki eden ve esaslı tamir ve tadilat sayılması gereken ahşap pergole ruhsata tabidir.

KAPALI ALAN OLUŞTURMAK

İkinci kriter, taban alanı dışında yeni bir kapalı alan kazanılıp kazanılmadığıdır. Açık balkonun kapatılmasında olduğu üzere, yapılan tadilat taban alanında bir artış sağlıyor ise yapılan tadilat ruhsata tabidir.

Örneğin gömme balkonun duvarlarının kaldırılarak bağımsız bölümlerdeki oda ile birleştirilmesi ruhsata tabi değil iken, açık (çıkma) balkonun duvarlarının kapatılması ruhsata tabi işlerdendir.

Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılması ruhsata tabi değildir. Çünkü gömme balkonun kapatılması suretiyle taban alanı dışında yeni ve fazladan bir alan kazanılmamaktadır. Bu şekilde yapılan tadilatla, çekme mesafesinin ihlal edilmesi söz konusu olmadığı gibi, tadilatın taşıyıcı unsurları etkilemesi de söz konusu değildir.

Buna karşılık, açık balkonun kapatılması, taban alanı dışında yeni bir kapalı alan kazanılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, açık balkonun kapatılması için tadilat ruhsatı alınması gerekir.

Üstelik açık balkonun kapatılması için kullanılan malzemenin PVC panjur olması ya da sökülüp takılabilir nitelikte olması, durumu değiştirmez.

BELEDİYE İMAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMAK

İmar Kanununun 21. maddesine göre; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı, kiremit aktarılması, mahallin özelliklerine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. Bu nedenle belediyelerin imar yönetmeliklerinde getirilen kısıtlamalara da dikkat edilmesi gerekir.

KAT MÜLKİYET KANUNA UYGUN OLMAK

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesine göre kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.

Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

KAYNAK: EMLAK MEVZUATI

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 15:45
YORUM EKLE
YORUMLAR
Behçet özçakıl
Behçet özçakıl - 11 ay Önce

3. Derece sit alanı olan köyümüzde ki evimizi tadilat yapmak istiyorum ruhsat almak için nereye başvurmak gerekli teşekkür

Melek Zeytin
Melek Zeytin - 11 ay Önce

Merhabalar, bana ait olan evimin banyosunu yatak odasına katmayı düşünüyorum, sitede oturuyorum, yasal olarak bir izin almam gerekiyormu?

EMLAK GÜNDEMİ: Evin içerisinde de bulunsa duvar veya kolanlara dokunamazsınız. Binada yer alan duvar ve kolanlar belli bir matematiğe göre yerleştirilir. Buralarda yapılacak değişiklik yapı statiğini bozabilir, buda felakete yol açabilir. Evin içine kim ne karışır demeyin!

Musatafa kara
Musatafa kara - 2 yıl Önce

Mutfagin yerini ruhsat almadan degisatirebiliyormuyuz

Rafet Tuncer
Rafet Tuncer @Musatafa kara - 8 ay Önce

Mutfagi oturma odasina tasiyabilir miyim yasak olarak yada izin mi almam gerekiyor,izin almam gerekiyorsa nerden almaliyim?Alt Kattaki Komsu onun oturma odasinin üstüne Mutfak yaptiramayacagimi söylüyor Israrla,dogru mudur?

EMLAK GÜNDEMİ: Bunun için belediyeden tadilat ruhsatı almanız gerekir.

Hanife aydoğdu
Hanife aydoğdu - 10 ay Önce

Dublex dairede oturuyorum çatı katı mutait tarafından çok kötü yapılmış. Devamlı şu alıyor..Çatıyı katını yükseltmek ve sandiviç panel yaptırıp hem izolasyon hemde şu alma sorununu çözmek istiyorum. Tadilât ruhsatı almam gereklimidir

EMLAK GÜNDEMİ: Çatıda yapılacak tadilatlar için ruhsat gerekir. Yasa l olan budur.

ahmet yildiz
ahmet yildiz - 1 yıl Önce

merhaba
Benim Sorum 3 derece sit alani olan eski evimi Tamir yaptirmak istiyorum muze ve belediyeden nasil muracat yapmam gerekiyor izin suresi ne kadar gecirli tesekurler

EMLAK GÜNDEMİ: Sit alanlarında yapılacak tadilatlar ile ilgili esaslar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanun gereğince, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılıyor.

Emel acıkok
Emel acıkok - 10 ay Önce

Komşum çatısını tamir etmek maksadıyla yükseltip içten içe bir ev yaptı ruhsat gerekmiyomu merak ettim

EMLAK GÜNDEMİ: Evet gerekiyor.

Tahsin
Tahsin - 10 ay Önce

Kiremit çatıya hiçbir yükselme alcalma yapmadan kiremitten 2 metre açıp balkon yapmak istiyorum izin gerekir mi

EMLAK GÜNDEMİ: Evet gerekir. Ancak şikayet olmadıkça sorun da olmaz.

saime aynacı
saime aynacı - 10 ay Önce

sorunuzu yenı gördüm. ıstemış oldugunuz degışım ıcın muhendıslıkte inşaat muhendısı, mımar, iç mımar yetkılıdır. bu şirket veya sahıslara başvurarak istemiş oldugunuz degışımın matematıgı bına yapı projesınede uygunsa gereklı onaylar alınıp yenıden projelendırılıp, duzenlenebılir.