banner53

Reddi Miras Nedir? Kimler Reddi Miras Talep Edebilir?

Günümüzde miras ile ilgili konularda birçok problem yaşanıyor ki bunlardan bir tanesi de “reddi miras” konusu... Reddi miras, miras bırakanın (muris) ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.

Reddi Miras Nedir? Kimler Reddi Miras Talep Edebilir?

Dünya'dan Avukat Elvan Kılıç'ın Yazısı...

Reddi miras, miras bırakanın (muris) ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir. Kanun, kimin mirasçı olacağını belirlemiştir. Ancak burada genelde miras bırakanın ölümü halinde çok geç haberdar olunması ve miras bırakan borçlu olduğu zaman reddi miras süresini kaçıran mirasçının yaşaması gibi sıkıntılar oluşmaktadır.

Reddi miras durumu ne zaman gerçekleşir?

Hukukumuzda miras, Türk Medeni Kanunu’nun 599'uncu maddeye göre; miras bırakanın ölümü ile mirasçılara derhal ve kanunen geçer. Bunun için mirasçıların mirasçı oldukların dair bir irade açıklamasında bulunmalarına gerek yoktur. Külli halefiyet ilkesi sonucu miras bir bütün olarak ve kendiliğinden mirasçılara geçer.

Miras bırakanın alacak ve borçları da mirasçılara geçer ve mirasçılar bundan sadece tereke (miras bırakanın tüm malvarlığı) ile değil, kendi kişisel mal varlıkları ile de sorumlu olurlar. Örneğin bir adam öldüğünde çocukları onun mirasını kabullendiği zaman tüm mal varlıklarıyla onun borçlarından sorumlu olurlar ve varsa borçlarını aynı zamanda kendi kazandıkları mal varlıklarıyla ödemek zorunda kalırlar. Bunu önlemenin adı “reddi miras”tır.

Kimler reddi miras talebinde bulunabilir?

Mirasın reddi hakkına yasal ve atanmış mirasçılar sahiptir. Yani kanunun tanıdığı mirasçılar kendilerine verilen süre içerisinde reddi miras talebinde bulunabilir. Normalde mirasçı, miras bırakanın terekesi üzerinde külli halefiyet ilkesi gereğince hak sahibi olan kişilerdir. Bunlara sağ kalan eş, miras bırakanın alt-üst soyu girmektedir. Yani miras bırakanın eşi, çocukları, torunları, anne ve babası ile birlikte kardeşleri ya da üst zümre adı verdiğimiz büyükanne ve büyükbaba girmektedir.

Kanunen yasal mirasçılar bunlardır ve reddi miras talebinde bulunabilirler. “Atanmış mirasçı” ise miras bırakanın vasiyetname ile önceden belirlediği veya mahkemenin vermiş olduğu bir hükümle kayyım olarak atanan, terekeden sorumlu olan görevli kişidir. Bu mirasçılar da reddi miras talebinde bulunabilir.

Reddi miras prosedürü nasıl işlenir?

Medeni Kanunumuzda 609'uncu maddeye göre ayırt etme gücüne sahip ve 18 yaşını geçen mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönünde beyanlarını, miras bırakanın son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri ile miras reddedilir. Burada iki önemli nokta vardır. Birincisi reddi miras işlemi, miras bırakanın ölümünden3 ay içerisinde yapılmalıdır. İkinci nokta ise miras bırakanın ölmüş olması ve mirasın ortaya çıkması gerekmektedir. Reddi miras beyanı ile miras bırakanın borçlarından kurtulma imkânı verse de mirasçı olma hakkını da elinden almaktadır.

Mirasın reddi ne kadar sürede yapılmalıdır?

Mirasın reddi için kanunda üç aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Buna göre miras bırakanın ölümünden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren üç aylık süre içinde mirasın reddi talebinde bulunması gerekir. Bu süre yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat etmedikçe miras bırakanın ölümünden itibaren, atanmış mirasçılar için tasarrufun kendilerine resmen bildirildiği tarihte işlemeye başlar. Bu süre içinde reddedilmeyen miras, mirasçı tarafından kabul edilmiş sayılır ve mirastan borçlarıyla sorumlu olur.

Mirasçı mirası geç öğrenmişse reddi miras yapabilir mi?

Normalde reddi mirasın kanuni süresi üç aydır. Ancak mirasçıları bu haklarını başka bir tarihte öğrenmişler ise bu tarihi ispat etmek kaydıyla süre öğrenme tarihinde itibaren başlayabilir.

-- Kanuni mirasçı için bu süre öğrendikleri anda başlar. Eğer mirasçılık sıfatı daha sonradan öğrenilmiş ise öğrenildiği tarih başlangıç olarak kabul edilir. Yasal mirasçının ölüme bağlı tasarruf ile miras dışında bırakılmış olması halinde ret süresi bu tasarrufun iptal edildiğinin mirasçı tarafından öğrenildiği anda başlar.

-- Atanmış mirasçı bakımından da ret süresi üç ay olup bu süre mirasçı olduklarını Sulh Mahkemesi’nin Vasiyetnameyi resmi olarak açması ve onlara tebliğ etmesi ile başlar. Miras sözleşmesi ile atanan mirasçılar için bu süre yasal mirasçılarla aynı şekilde işler. Bu sözleşme ile üçüncü kişi atanmış olması halinde vasiyetnamedeki gibi resmi bildirim ile başlar.

Süre kaçırılması durumunda mirasçılar kanıtlamak şartıyla mahkemeden süre isteyebilir. Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hâkimi yasal ve atanmış mirasçılara verilen ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre verebilir. Bunun için taleple birlikte haklı bir sebep olmalıdır.

Reddi miras hakkı hangi hallerde düşer?

-- Yasal süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız, şartsız kazanmış olur. Yani hem miras bırakanın tüm mirasına sahip olur hem de miras bırakanın çok fazla borcu varsa o borcu ödemek gibi bir sorumluluğu da doğmuş olur.

-- Diğer haller:

1) Üç aylık ret süresi dolmadan mirasçı olarak terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan ve miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapmak suretiyle tereke işlerine karışırsa, bu durum mirasçının mirası örtülü olarak kabul ettiğini gösterir ve mirasçının mirası ret hakkı sona erer.

2) Mirası ret ederek mirastan feragat etmek isteyen mirasçı yazılı veya sözlü olarak miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Mahkemesine beyanda bulunabileceği gibi bu beyanı ilgililere de (diğer mirasçılar, vasiyet alacaklıları, tereke alacaklıları) yöneltebilir.

3) Mirasçılardan birinin ret süresi içinde terekeye ait bir malı gizlemesi veya kendisine mal etmesi halinde mirasçının ret hakkı düşer ve mirasçı mirası kabul etmiş sayılır.

Reddi mirasın sonuçları nelerdir?

Miras kalan yasal mirasçıların birinin mirası reddetmesi durumunda onun payı, sanki o hayatta değilmiş gibi düşünülerek diğer yasal hak sahiplerine geçer. Mirası bırakan kişi aksini belirtir beyan ya da belge bırakmadığı sürece reddi miras yapan kişinin payı kendisine en yakın yasal hak sahibine pay edilir. Bu tip durumlarda alt soyların (mirasçının çocukları, torunları vs.) tümü mirası reddederse, bu pay bu sefer sağ olan eşe geçer.

Mirasçılar reddi miras işlemini gerçekleştirirken kendilerinden sonra gelen mirasçılara mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını talep edebilir. Bunu talep etmeleri halinde reddi miras yapıldığı, kişiden sonra gelen mirasçılara hâkim tarafından bildirilir ve mirasçılar buna bir ay içerisinde cevap vermekle yükümlüdürler. Bir ay içinde cevap verilmemesi durumunda diğer alt soylardan oluşan mirasçılar da mirası reddetmiş sayılırlar.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2020, 05:18
YORUM EKLE
YORUMLAR
adım Emine Kayaadım Emine Kaya
adım Emine Kayaadım Emine Kaya - 4 ay Önce

babam vefat etti kardeşimin üzerindehaciz var bu süreçte kardeşim reddi miras yapabilir mi

EMLAK GÜNDEMİ: Çocuklar kalan miras için reddi miras yapabilir.

Enes akar
Enes akar - 4 ay Önce

Apartmanda ilaçlama yapılacak bunu ev sahibi yoksa kiracı mı karşılar. Binanın altındaki fırından dolayı çıkan haşireden kaynaklı.

EMLAK GÜNDEMİ: Apartmandaki kimi giderler, kiracılar tarafından kimi giderler ise ev sahibi tarafından ödeniyor. Masraflara katılımdaki kıstas, taşınmaz demirbaşında kalıcı bir değişikliğin yapılıp yapılmadığı oluyor.

Kiracı günlük bakım, temizlik ve güvenlik gibi masrafları ödemek ile yükümlü oluyor. Ancak apartmanda yapılan kalıcı değişikliklerden ev sahibi sorumlu oluyor.

Yani binada yapılacak ilaçlama masrafların ev sahibi değil kiracı öder.

ahmet özer
ahmet özer - 4 ay Önce

benim babamın baya mülkü var ama borcu daha büyük Allah korusun vefat ederse reddi miras yaparak borçlardan 4 kardeş ve annem kurtulabiliriz demi

EMLAK GÜNDEMİ: Evet reddi miras durumunda miras alamazsınız ve ölen kişiye ait borçlardan sorumlu olmazsınız.

Ayşin Güler
Ayşin Güler - 3 ay Önce

Babamın borçlarından dolayı 2 kardeş vefatından sonra reddi miras yaptık. 2017 de 2018 de babanem vefat etti 2020 şimdi ise dedemin üzerine olan evi satıyorlar kardeşim ve ben hak alabilirmiyiz.

EMLAK GÜNDEMİ: Babaannenizin mirası çocuklarına kaldı. Babanızda mirasçılar arasındaydı. Babanız vefat ettiği için mirasta sizinde payınız bulunuyor. Avukata başvuru yaparak yardım isteyebilirsiniz.

Xhjbc
Xhjbc - 3 ay Önce

Güzel açıklama teşekkür ederiz.

Cevdet uğurlu
Cevdet uğurlu - 5 ay Önce

Kardeşim 3 Şubat 2020 de vefat etti banka kredi kartı borcu. bulunmaktadır eşi reddi miras yapması halinde bu borç biz kardeşlere geçermi bizimde reddi miras yapmamız gerekiyor mu ayrıca babamızdan kalan mülkiyet in henüz veraset intikal ini yapmadık dolayısıyla resmi olarak üzerimize kayıt lı bir mülkiyet yok

EMLAK GÜNDEMİ: Bir kardeşin borcu için diğer kardeşin şahsi mallarına haciz tatbik edilmez, diğer kardeşin bu borcu ödemesi istenilmez. Ancak kardeş denildiği zaman malvarlıkları arasında ortaklıklar olabiliyor, bu ortaklığın nedeni miras. Miras nedeni ile ortak olunduğunda kardeşin payına haciz tatbik edilebilir. Sonrasında bu payın satışı talep edilip satışı yoluna girilebilir.

Ali deniz
Ali deniz - 3 ay Önce

Babam vefat edeli 15 ay falan oldu uzerine ev var benimse borclarim var icralik bu evdeki hissemi abime devredeblirmiyim borclarim engel olurmu eger olursa reddi miras yapabilirmiyim?

EMLAK GÜNDEMİ: Reddi miras için 3 ay süre veriliyor. Bu süre aşmış. Kardeşinize devretmeniz için mirası kabule etmeniz gerek bu durumda zaten icra devreye girer.

Sevil gül
Sevil gül - 3 ay Önce

Merhaba sormak istedigim şu ölen kişinin uzerinde hiç gayrimenkulu yok bankada parasıda yok ama vergi dairesine cok borcu var ailesi reddi miras yapabilirmi uzerinde hiçbirşey olmasa bile

EMLAK GÜNDEMİ: Mallar gibi borçlarda miras kalır. Miras bırakacağı bir kişinin borcu varsa varislerine borcu miras kalır.


SIRADAKİ HABER