Reddi Miras için Yasal Süre Ne Kadar?

Mirasın reddi, mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmediklerini beyan etmeleridir.

Reddi Miras için Yasal Süre Ne Kadar?

Mirasın reddi hakkına sahip olanlar, kanuni ve atanmış mirasçılardır. Atanmış mirasçı, miras sözleşmesi ile mirasçı atanmış olsa bile, mirası reddedebilir.

Buna karşılık, musalehin (lehine belirli mal vasiyet olunan kişi) mal vasiyetini reddetmesine ihtiyaç yoktur, süresi içinde bunu talep etmemekle mal vasiyetinin ifasını talep hakkı düşer.

Mirası red süresi üç ay olup bu süre hak düşürücü niteliktedir.

Üç aylık süre mirasçılığa sonradan haberi olduğu iddia ve ispat edilmedikçe mirasın açıldığı tarihten başlar.

Miras ölüm tarihinde açılır. Buna göre yasal mirasçıların red süresi ölüm gününden başlar.

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.

Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

Mirasçı iki halde red hakkından yoksun olur. Bunlardan birincisi, mirasın açık veya örtülü olarak kabulü halidir.

İkincisi ise, müddeti içinde red hakkının kullanılmamış olmasıdır. Red hakkına ilişkin birinci yoksunluk sebebi hükmen red hakkında da geçerlidir.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 21:36
YORUM EKLE